Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főiskolai tanár


  • A hirdetés 1264 napja lejárt

Szent István Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

főiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Szent István út 17-19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tantárgyi programok és tematikák kidolgozása, azok folyamatos fejlesztése; Előadások rendszeres tartása, szükség szerint gyakorlatok vezetése, speciálkollégiumok szervezése és tartása, részvétel a képzésben; Idegen nyelvű előadás tartása; Tankönyvek, jegyzetek, oktatási segédanyagok készítése és a hozzá beosztott oktatók munkájának irányítása, ellenőrzése, az oktatói utánpótlás nevelése; Tudományos diákkörösök, évfolyamdolgozatot, illetve diplomamunkát készítő hallgatók munkájának irányítása; Megbízás esetén vezetői feladatok ellátása; Tevékeny részvétel az egyetemi (Kari) közéletben; Országos, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység végzése; A hozzá beosztott nem vezető oktatók munkájának irányítása és ellenőrzése; Önálló tudományos munka végzése, kutatócsoport vezetése, rendszeres hazai és nemzetközi tudományos publikációs tevékenység folytatása, törekvés tudományos műhely kialakítására; Rendszeres kapcsolattartás a szakterületéhez kapcsolódó termelési gyakorlattal, az új kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítése, figyelemmel kísérése és a tananyagba való beépítése; Előadások tartásával aktív részvétel hazai és külföldi szakmai tanácskozásokon, konferenciákon; Megbízás alapján részvétel a záróvizsgák, felvételi vizsgák lebonyolításában; Habilitált főiskolai tanár esetében részvétel az oktatói utánpótlás nevelésben és képzésben; Induló dietetika szak szakfelelősi feladatainak ellátása; Élelmiszerbiztonság, táplálkozástudománnyal kapcsolatos pályázatok intézeti koordinálása; Részvétel minden egyéb, az oktatással, kutatással és az Egyetem, a Kar működésével kapcsolatos olyan munkában, amellyel vezetője megbízza.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem,

§         Tudományos fokozat;

§         Egy világnyelvből "C" típusú középfokú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, képesség idegen nyelven történő előadás megtartására;

§         Legalább tíz éves felsőoktatási oktatói tapasztalat. Habilitált oktató esetén az oktatói tapasztalat időtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges;

§         Önállóan vagy társszerzővel megírt jegyzetek, tudományos tevékenységet dokumentáló hazai publikációk, önállóan vagy társszerzővel megírt külföldi publikáció jegyzéke. Hazai, nemzetközi vagy külföldi tudományos konferencián tartott előadások jegyzéke;

§         Alkalmasság a hallgatók, doktori képzésben résztvevők, továbbá a beosztott oktatók és kutatók tanulmányi-, illetve tudományos munkájának irányítására;

§         A jelölt szaktudományának, illetve az általa oktatott diszciplína nemzetközi szintű ismerete és ennek egyetemi szinten történő előadására való képesség, amelyet a jelölt a Karon nyilvánosan meghirdetett, bíráló bizottság jelenlétében tartott magyar és idegen nyelvű előadáson is bizonyít. Habilitált jelölt esetén az előadás megtartása nem szükséges;

§         Büntetlen előélet, cselekvőképesség;

§         Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Habilitáció megléte;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó által aláírt -dátummal ellátott- szakmai, tudományos tevékenységet tartalmazó részletes önéletrajz;

§         Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, szakmai elismerést és nyelvvizsgát igazoló oklevelek és bizonyítványok (habilitált pályázó esetén a habilitációt tanúsító oklevél) közjegyző által hitelesített másolata;

§         Az oktató, kutató munkára vonatkozó jövőbeni tervek, részletes elképzelések;

§         Tudományos konferenciákon megtartott és dokumentált előadások jegyzéke. Publikációs és hivatkozási jegyzék, hazai és külföldi ajánlások;

§         A magyar és idegen nyelvű előadás témája és témavázlata, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy mely idegen nyelvből tartja meg az előadását (habilitált jelölt mentesül az előadások megtartása alól);

§         Három hónapnál nem régebbi teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány;

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati dokumentumba betekinthetnek, valamint a pályázatban foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;

§         Az Egyetem Emberi Erőforrás Központ (EEK) Személyzeti Osztályán beszerezhető személyi adatlap és a tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap;

§         A pályázatokat 5 példányban kérjük benyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Viktória EEK központvezető nyújt, a 28/522-002/1022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/83/2015. , valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár. §         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Egyetem címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: R/83/2015., valamint a munkakör megnevezését: főiskolai tanár.

vagy

§         Személyesen: Kovács Viktória EEK központvezető részére, Pest megye, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SZIE Foglalkoztatási Követelményrendszer szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         NKI és SZIE honlapja - 2015. február 3.

§         SZIE illetve Kari hirdetőtábla - 2015. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat (melyek tartalmazzák a pályázati felhívást is) 2015. március 3-ig az Egyetem Rektorának címezve (2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.) kérjük benyújtani 5 példányban.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szie.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.04.
Iratkozzon fel állásértesítőre