Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

főjegyző


  • A hirdetés 1153 napja lejárt

Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal

főjegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői tekintetében. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a főjegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 20 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. mellékletében foglalt adattartalommal

§         a végzettséget igazoló okiratok másolatát,

§         a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2015. , valamint a munkakör megnevezését: főjegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2015., valamint a munkakör megnevezését: főjegyző.

§         Személyesen: Fehérvári Tamás megyei közgyűlés elnöke, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13 . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján a megyei közgyűlés elnöke, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. A pályázók az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tolnamegye.hu - 2015. február 2.

§         https://kozigallas.gov.hu - 2015. február 2.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.03.