www.topjob.hu

földmérési szakügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
--> Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földhivatali Osztály

földmérési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16.2. pont: földmérési és térképészeti feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Földmérési és térképészeti hatósági feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állami alapadat tartalmában bekövetkezett változások, a változásokhoz kapcsolódó sajátos célú földmérési munkák minősítése és záradékolása. A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. Ügyfélfogadási feladatok ellátásban való részvétel. A terepi és térképi állapot összhangjának biztosítása érdekében időszakonként helyszínelési feladatok ellátása. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével és a telekalakítási eljárások lefolytatásával járó földmérési feladatok ellátásában történő részvétel. A földmérési szakterület vonatkozásában benyújtott észrevételek, panaszok kivizsgálása. A szakterületi szakmai jelentések, beszámolók összeállításában történő közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban Áttv.), valamint a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16.2. pont: földmérési és térképészeti feladatkör az I. besorolási osztályban meghatározott képesítés ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        „B” kategóriás vezetői engedély

        szakterületen eltöltött idő

        közigazgatási szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

        jó szóbeli és írásbeli kommunikáció,

        konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

        a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmas,

        megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) számú Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok fénymásolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről szóló igazolás, amely tanúsítja, hogy a pályázó nem áll a foglalkoztatása gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        Adatkezelési nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyi adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Várnokiné Deák Éva Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály vezetője nyújt, a 34/316-455-ös, vagy 06-30/327-1735 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/623-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KE/12/623-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: földmérési szakügyintéző.

        Személyesen: Várnokiné Deák Éva Tatabányai Járási Hivatal Földhivatali Osztály vezetőjének, Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Minden csatolandó dokumentumot egyszerre kérünk benyújtani, csak a hiánytalan dokumentációt tekintjük érvényesnek. A pályázatot a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Vezetője bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa, és 30 napon belül új pályázatot írjon ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormanyhivatal.hu - 2018. június 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre