Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Földmérő


  • A hirdetés 1069 napja lejárt

Tolna Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Kormányhivatal
--> Szekszárdi Járási Hivatal Fölhivatali Osztály

Földmérő

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 54-58.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 45. 2. Földmérési és térképészeti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- Ismeri a földmérési és térképészeti tevékenységhez kapcsolódó törvényeket és végrehajtási rendeleteket. - Az érvényben lévő speciális munkaköri és szakmai jogszabályokat, szabályzatokat megismeri, alkalmazza, azok változásait nyomon követi. - A földhivatal éves feladattervében megjelölt kiemelt feladatokat körültekintően, szakmailag pontosan, dokumentáltan elvégzi. - Osztatlan közös földtulajdon megszüntetési eljárás feladatait a törvény és a rendeletek szerint ellátja. - A vonatkozó szabályzatok előírásainak betartásával a beérkezett munkarészeket vizsgálja, záradékolja, elvégzi a szakszerű térképi átvezetését, és az előzetes nyilvántartásokat karbantartja. - Ismeri a digitális térkép készítésével kapcsolatos szoftvereket, munkája során alkalmazza azokat, továbbá a digitális állományokat karbantartja. - A telekalakítási eljárásokkal kapcsolatos földhivatali feladatokat jogszerűen végrehajtja. - Az ügyfelek számára szakszerű felvilágosítást ad, térképi és egyéb adatszolgáltatásokat teljesít, esetenként jegyzőkönyvet vesz fel. - A panaszügyeket szakszerűen elbírálja. - Szükség esetén kezdeményezi más szakágazatok (ingatlan-nyilvántartás, földvédelem), szakhatóságok bevonását. - Ellátja a térképtárosi feladatokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, Egyetemi szintű földmérő mérnök, földrendező mérnök, földmérő és térinformatikai mérnök, birtokrendező mérnök, erdőmérnök szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1a) bekezdés a) pontja alapján megbízhatósági vizsgálathoz való hozzájárulás

§         Kttv. szerinti összeférhetetlenségi eljárás lefolytatása

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Közigazgatási gyakorlat

§         Közigazgatási alapvizsga

§         Közigazgatási szakvizsga

§         ECDL

§         B kategóriás jogosítvány

§         Földmérő igazolvány

§         Ingatlanrendező földmérői minősítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         egy darab 4*4-es színes fénykép

§         a pályázó a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak lekérését tanúsító postai igazolás

§         iskolai, illetve egyéb végzettséget, ha van nyelvtudást tanúsító okiratok másolata

§         vagyonnyilatkozat tétel vállalásáról szóló jognyilatkozat

§         adatkezelési nyilatkozat a pályázati eljárásban szereplő adatok kezelése vonatkozásában

§         a megbízhatósági vizsgálat lefolytatásához szükséges jognyilatkozat

§         összeférhetetlenségi eljárás lefolytatásához szükséges jognyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Szekszárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyújt, a 74/555-260 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1360-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Földmérő. §         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1360-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Földmérő.

§         Elektronikus úton a Tolna Megyei Kormányhivatal részére a hivatal@tmkh.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai és Szervezési Osztályán, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7. III. 303-305.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Szekszárdi Járási Hivatal hivatalvezetője bírálja el a beérkezett pályázatok és a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók személyes meghallgatása alapján. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók pályázati anyagát az értesítéssel egyidejűleg postai úton visszaküldjük .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kormanyhivatal.hu - 2015. május 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Elektronikus úton beküldött pályázatok esetén kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOB/29/1360/2015, valamint a munkakör megnevezését: földmérő.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.04.