www.topjob.hu

Főosztályvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Informatikai Igazgatóság, Üzemeltetési és Ügyfél-támogatási Főosztály

Főosztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa vezetett főosztály feladatai: a) az informatikai-, irodatechnikai-, oktatástechnikai és távközlési infrastruktúra üzemeltetése, a felhasználók támogatása, szakmai tanácsadás, b) egyetemi szintű eszköz- és kapacitás menedzsment, c) az üzemeltetéshez kapcsolódó támogatási szerződések és szolgáltatások menedzsmentje, d) felhasználókkal történő közvetlen kapcsolattartás, e) ügyfélszolgálati feladatok ellátása, f) helyszíni segítségnyújtás, g) adminisztratív folyamatok kezelése (beszerzések, kontrolling, stb.), h) külső partnerekkel történő kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

        minimum középfokú, C típusú nyelvvizsga

        nagyvállalati informatikai és távközlési rendszerek alapos ismerete

        ügyfél- és megoldásorientált hozzáállás

        a minimum 3 év, nagyköltségvetésű (minimum 3Mrd forint éves) intézménynél szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ITIL ismerete

        szakirányú gyártói vizsgák megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz

        • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalamzott pályázó esetén szükséges, a kinevezéskor benyújtandó)

        • végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13931 , valamint a beosztás megnevezését: Főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13931, valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre