www.topjob.hu

Főosztályvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Főosztály

Főosztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa irányított főosztály: a) ellátja az Egyetem ingatlanaival (létesítményeivel) és ingó vagyonával - ezen belül a berendezések, eszközök, valamint az oktatásban, kutatásban és gyógyításban használt műszerek - kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatokat, b) kapcsolatot tart a fenntartói, a felügyeleti, a hatósági és a tulajdonosi joggyakorló szervezetekkel, c) ellátja a költségvetés készítésével összefüggő, a területhez tartozó feladatokat, vagyongazdálkodási és fejlesztési tervet készít d) kapcsolatot tart a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatósággal a területre vonatkozó gazdasági tervezés és végrehajtás tekintetében, e) ellátja az Egyetem fejlesztési igényeinek megvalósításával kapcsolatos tervezési, nyilvántartási, végrehajtási feladatokat, közép - és hosszútávú ingatlanfejlesztési és gazdálkodási koncepciókat dolgoz ki, f) rangsorolja a szervezeti egységek igényei alapján elfogadott fejlesztési tervben foglalt beruházásokat/felújításokat, tervezi, koordinálja és lebonyolítja a területhez tartozó egyetemi fejlesztéseket, egyezteti a jogi, beszerzési szakmai hátteret, g) közreműködik (műszaki ellenőrzés, szakértés) a nem egyetemi forrásból (pl.: pályázat, költségvetési támogatás, TAO, stb.) történő fejlesztések előkészítésben és megvalósításában, h) ellátja a vagyongazdálkodással (ingatlanok és az ahhoz kötődő vagyonértékű jogok) kapcsolatos feladatokat, műszakilag nyilvántartja az egyetem ingatlanvagyonát, elemzi a vagyon kihasználtságát, javaslatot tesz annak hatékony, gazdaságos használatára, ellátja a vagyongazdálkodási ingatlan nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat, biztosítja az adatbázisok naprakészségét, szakmailag működteti az ingatlanok műszaki nyilvántartó rendszerét, i) kidolgozza az ingatlan és a területéhez tartozó ingóvagyoni eszközök gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokat, ügyviteli és eljárási normatívákat, j ) menedzseli a központi kezelésű ingatlanok vagyongazdálkodását, működtetését.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

        Legalább 2 év vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nagy foglalkoztatotti létszámú szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalamzott pályázó esetén szükséges, a kinevezéskor benyújtandó)

        végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13918 , valamint a beosztás megnevezését: Főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13918, valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre