www.topjob.hu

Főosztályvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
--> Kancellária, Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság, Logisztikai és Raktározási Főosztály

Főosztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 4 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7633 Pécs, Szántó Kovács János utca 1/b.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az általa irányított főosztály: a) előkészíti, lefolytatja és dokumentálja a központosított közbeszerzés hatálya alá nem tartozó egyszerű beszerzési eljárásokat, az egyes önálló szervezeti egységek önálló hatáskörben feladott megrendeléseit felügyeli, b) biztosítja az Egyetem anyag - és raktárgazdálkodási tevékenységét, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok szabályozását, karbantartását és állandó felügyeletét, c) egyetem által lefolytatott közbeszerzési és központosított közbeszerzési szerződésekből történő igények lehívása, rögzítése, d) szerződések fedezetének előzetes lekötése e) a beszerzésekhez kapcsolódó belső és külső adatszolgáltatásokat teljesít, f) ellátja a költségvetés készítésével összefüggő, a területhez tartozó feladatokat, g) kapcsolatot tart a Közgazdasági és Kontrolling Igazgatósággal a beszerzési tervekkel kapcsolatos tervezés és végrehajtás tekintetében h) a vállalati erőforrás tervezési rendszerben létrehozott cikktörzs felügyelete, kezelése, az ERP rendszer logisztikai moduljának kulcsfelhasználói kezelése, f) követi és ellenőrzi a szállítók szerződés szerinti teljesítését, kidolgozza és működteti a szállító utóminősítési rendszert, g) jótállási, szavatossági, minőségi problémák kezelése, szállító /igénylői reklamációk kezelése, h) az Egyetem forgóeszköz igényének raktárról történő kiszolgálásának zökkenőmentes biztosítása és az ehhez szükséges készletszintek lehető legalacsonyabb költségszinten történő menedzselése, i ) biztosítja az Egyetemen belül működő valamennyi szervezeti egység raktári anyagokkal történő ellátását, j ) készletek raktári kezelése és értékelése, k ) szervezeti egységek feleslegessé vált, de még használható eszközeinek feltárása, begyűjtése, nyilvántartása hasznosításukig, vagy a végleges selejtezésükig történő tárolása, l ) felesleges eszközök hasznosításának menedzselése (Egyetemen belüli átadás - , Gazdálkodó szervezetek és magánszemélyek részére történő értékesítés, bérbeadás előkészítése), m ) kialakítja az egységes selejtezés szabályait, elveit, összefogja a selejtezési eljárásokat, valamint irányítja a selejtezés lebonyolítását, n ) vámügyintézés, o ) a dologi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése, p ) belső szállítási, anyagmozgatási, költöztetési feladatokat lát el, r ) üzemelteti a gépjárműveket és a rakodó berendezéseket , eszközöket, s) sofőrszolgálatot biztosít t) a vonatkozó kancellári utasítás rendelkezéseinek megfelelően ellátja a Klinikai Központtal, valamint az Egészségügyi Gazdálkodási Igazgatósággal együttműködve a textilgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, irányítja, koordinálja és felügyeli az Egyetem használt textil készlettel történő gazdálkodását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vagy Egyetem, felsőfokú szakirányú végzettség,

        Legalább 2 év vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Nagy foglalkoztatotti létszámú szervezetnél szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai koncepció ismertetése, szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem PTE közalkalamzott pályázó esetén szükséges, a kinevezéskor benyújtandó)

        végzettséget-szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban résztvevő testület tagjai a pályázat anyagát megismerhetik, abba betekinthetnek.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13919 , valamint a beosztás megnevezését: Főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13919, valamint a munkakör megnevezését: Főosztályvezető.

        Elektronikus úton http://hr.pte.hu/jelentkezes oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A PTE szabályzatai szerint,

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre