Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményegység-vezető


  • A hirdetés 1029 napja lejárt

Egri Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
-->
intézményegység-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.16-2022.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3390 Füzesabony, Kossuth Lajos út 1-3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Feladata az intézményegység szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

        Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban kinevezhető

        Főiskolai/ egyetemi szintű végzettség az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

        A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

        Az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

        Szakmai önéletrajz

        Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdu Bernadett személyügyi referens nyújt, a 06-36/795-205 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/607-3/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményegység-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/607-3/2017, valamint a munkakör megnevezését: Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - intézményegység-vezető.

vagy

        Személyesen: Hajdu Bernadett személyügyi referens, Heves megye, 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az Egri Tankerületi Központ Igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egri Tankerületi Központ hirdetőtáblája - 2017. július 3.

        Egri Tankerület honlapja - 2017. július 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni az Egri Tankerületi Központ (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT – Teleki Blanka Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői beosztásra”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/Eger honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.05.
Iratkozzon fel állásértesítőre