www.topjob.hu

Gazdálkodási előadó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 326 napja lett aktiválva

Sajóörösi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóörösi Közös Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3586 Sajóörös, Jókai út 2.

Ellátandó feladatok:

Gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja az önkormányzat és a hivatal költségvetési előirányzat tervezési, gazdálkodási, pénzügyi beszámolási és könyvvezetési, jogszabályokban előírt feladatait (2011.évi CXCV. tv.,4/2013. ((I.11.) Korm.rendelet.), vagyongazdálkodási feladatok, analitikák készítése és vezetése, banki utalások teljesítése, számlázás, pénzügyi ellenjegyzése, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, bér- és bér jellegű kifizetések számfejtése, kontírozás, főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalás vezetése, normatíva igénylések, cél- és címzett támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok pénzügyi bonyolításával kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügyi-számviteli ügyintéző,

        Pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Regisztrációs számmal rendelkező mérlegképes könyvelő

        A munkáltatói jogkör gyakorlója új közszolgálati jogviszony létrejötte esetén 6 hónapos próbaidőt köt ki

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzati pénzügyi területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Önkormányzati ASP rendszer ismerete

        Elemi költségvetés és beszámolók elkészítésében való szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség elfogadásáról

        Részletes fényképes szakmai önéletrajz a 2011. évi CXCIX tv. 5. mellékletében foglaltak szerint

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a postai feladást igazoló szelvény

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

        Összeférhetetlenségi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Tamás jegyző nyújt, a 49/540-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóörösi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3586 Sajóörös, Jókai út 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 716/2017/IG , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóörösi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3586 Sajóörs, Jókai utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 716/2017/IG, valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási előadó.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a munkáltatói jogkört gyakorló vezető dönt a Sajóörös Község polgármesterének egyetértésével. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást annak bármely szakaszában eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sajooros.hu - 2017. augusztus 1.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.03.