www.topjob.hu

gazdálkodási előadó


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7135 DUNASZENTGYÖRGY, RÁKÓCZI UTCA 90.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügy-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, valamint munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, pénzügyi és számviteli képesítés,,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás • Végzettséget igazoló okiratok másolata • Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Attila nyújt, a +3675536113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7135 DUNASZENTGYÖRGY, RÁKÓCZI UTCA 90. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/314/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi utca 90. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/314/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

        Személyesen: , Tolna megye, 7135 DUNASZENTGYÖRGY, RÁKÓCZI UTCA 90. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az álláshely betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának joga fenntartva.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.dunaszentgyorgy.hu/

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre