Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Gazdálkodási irodavezető


  • A hirdetés 1094 napja lejárt

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Hősök Tere 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gazdálkodási iroda vezetése, irányítása kiemelten az alábbi feladatokra; Dévaványa város és Ecsegfalva község önkormányzatai, illetve a közösen működtetett hivatal költségvetésnek tervezése, az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása és felhasználás végrehajtása, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítése és a vagyon használatával, védelemével összefüggő feladtok ellátása, a pénzügyi, számviteli rend betartása. A helyi adókkal kapcsolatos adóigazgatási feladatok koordinálása. Az önkormányzat gazdálkodásával összefüggő képviselő-testületi előterjesztések, beszámolók, szabályzatok készítése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gazdálkodási iroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és pénzügyi, számviteli, számítástechnikai felsőfokú szakképesítés és az Ámr.368/2011. Korm. rendelet 12. §-ban gazdasági vezetőkre előírt szakirányú képesítés megléte ,

§         önkormányzati gazdálkodás területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz ( a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata, összeférhetetlenségi nyilatkozat, nyilatkozat a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-1/24-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási irodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5510 Dévaványa, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I-1/24-1/2015, valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási irodavezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.devavanya.hu - 2015. április 3.

§         www.ecsegfalva.hu - 2015. április 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.devavanya.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.06.