Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Gazdálkodási ügyintéző


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal

Gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8346 Gógánfa, Deák Ferenc utca 23.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi igazgatási feladatok (29/2012. (III.7.) Korm. r. 1. melléklet I.16. pontja II. besorolási osztály); Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok (Korm. r. 1. melléklet II.1. pontja II. besorolási osztály); Gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Korm. r. 1. melléklet II.2. pontja II. besorolási osztály).

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzatok és intézményeik költségvetési tervezési, beszámolási feladatainak ellátása (költségvetés és módosításainak készítése, éves, féléves, három-negyedéves beszámoló készítése - kincstári és testületi anyagok), vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása, analitikák és egyéb pénzügyi nyilvántartások készítése, vezetése, kontírozás, főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások nyilvántartása, MÁK felé központi állami támogatások igénylése, munkaügyi feladatok ellátása, pályázatokkal kapcsolatos pénzügyi-gazdasági és számviteli tevékenység ellátása, pénzügyi ellenjegyzési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása, továbbá munkaügyi feladatok ellátása. Az önkormányzatok és intézményeik vonatkozásában költségvetési rendelettervezeteinek és annak módosításainak elkészítése, féléves és éves beszámolók, zárszámadási rendelettervezeteinek elkészítése (kincstári anyagok elkészítése); negyedéves jelentéseknek az elkészítése (mérlegjelentés, pénzforgalmi információs jelentések); ellátja az önkormányzati vagyont érintő tulajdoni igényekkel kapcsolatos, tulajdonjoguk átruházásával és hasznosításukkal kapcsolatos feladatokat, a vonatkozó szerződéseket előkészíti, leltározási feladatok, az ingatlanvagyonkataszter kezelése; szerződések készítése, pénzügyi véleményezése; pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítése, aktualizálása; pénzügyi nyilvántartások készítése, vezetése; kontírozás, főkönyvi könyvelés; MÁK-nak küldendő normatíva igénylések elkészítése; munkaügyi feladatok ellátása, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása; pályázatok, beruházások pénzügyi előkészítése; támogatások pénzügyi folyamatainak koordinálása; ÁFA-val kapcsolatos feladatok (ÁFA bevallások elkészítése); kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012. (III. 7.) Kormány rendelet 1. melléklet I/16. pont II. besorolási osztályban felsorolt, vagy II/1. pont II. besorolási osztályban felsorolt, vagy II/2. pont II. besorolási osztályban felsorolt képesítés, iskolai végzettség, ,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        mérlegképes könyvelői szakképzettség

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

        pénzügyi ügyintézőként (az ellátandó területen) önkormányzatnál szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        a 45/2012. (III.20) Korm.rendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

        a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84. § (1) bekezdése és 85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vele szemben alkalmazása esetén.

        a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról

        a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletről, erkölcsi bizonyítvány a munkakör betöltéséhez szükséges a kiválasztott pályázó részéről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bencze Gyöngyi jegyző nyújt, a 06-87/457-122 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8346 Gógánfa, Deák Ferenc utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-15/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8346 Gógánfa, Deák F. utca 23. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29-15/2017., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási ügyintéző.

        Személyesen: Bencze Gyöngyi jegyző, Veszprém megye, 8346 Gógánfa, Deák Ferenc utca 23. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően a kiválasztott jelöltek személyes interjú keretében meghallgatásra kerülnek. Valamennyi pályázó értesítve lesz a pályázat eredményéről. A pályázatot kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázat benyújtásának határidején a beérkezés időpontját kell érteni, nem a postára adás időpontját

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal honlapja www.goganfaikoh.hu - 2017. augusztus 11.

        Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó települések hirdetőtáblája - 2017. augusztus 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.13.
Iratkozzon fel állásértesítőre