www.topjob.hu

gazdálkodási ügyintéző


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7843 Kémes, Kossuth utca 18.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat, intézményei, társulásai gazdálkodás, pénzügyi-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül többek között költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzatok és azok változásainak nyilvántartása, vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, pályázatok elszámolása, az önkormányzat és intézménye visszaigényelhető és fizetendő ÁFA megállapítása, bevallások elkészítése, rögzítése, benyújtása, ÁFA analitika vezetése, egyéb adóbevallások határidőben történő elkészítése, benyújtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        önkormányzati gazdálkodásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

        mérlegképes könyvelői szakképesítés

        pénzügyi-számviteli irányú felsőfokú szakképesítés

        önkormányzati ASP program ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről

        képesítést igazoló dokumentumok másolata figyelemmel a 29/2012.(III.7.) Korm.rendelet 1. mellékletének követelményeire

        hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagban lévő adatokat a pályázati elbírálásban részt vevők megismerhetik

        45/2012.(III.20.) korm.rend. 1. melléklete szerinti formában meghatározott fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmárné Dömsödi Ivett aljegyző nyújt, a 20/931-85-78 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7843 Kémes, Kossuth utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEM/428/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7847 Kovácshida, Felszabadulás utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KEM/428/2018., valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton Kalmárné Dömsödi Ivett részére a aljegyzo@kovacshida.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kovácshidai KÖH Kémesi Kirendeltsége - Kalmárné Dömsödi Ivett, Baranya megye, 7843 Kémes, Kossuth utca 18. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázattal kapcsolatban a székhely polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A döntéshozó fenntartja magának a jogot a pályázati eljárás visszavonására, vagy érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hivatal hirdetőtábláján - 2018. július 6.

        újságokban - megjelenés ideje szerint

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A munkakör határozatlan időre szeptember 1-től tölthető be, de megbízási jogviszonnyal már augusztus 1-től is ellátható. A munkavégzés helye: Kovácshidai Közös Önkormányzati Hivatal Kémesi Kirendeltsége.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre