Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági vezető


  • A hirdetés 735 napja lejárt

Földművelésügyi Miniszter

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Vay Ádám Gimnázium, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumban
-->
gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetőjeként irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Az intézmény gazdasági szervezete a fenntartó kijelölése alapján, a munkamegosztásra vonatkozó megállapodás szerint, ellátja a hozzá rendelt Földművelésügyi Minisztérium fenntartásában levő iskola/iskolák pénzügyi-gazdasági feladatait.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, illetve főiskola,

        az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

        gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;

        szerepelnie kell az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély;

        a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret;

        büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közoktatási intézményben gazdasági vezetői beosztásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata;

        Az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata;

        90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget;

        Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        Orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

        A dokumentumok megküldésénél kérjük a tárgyban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SzIF/1456/2016., valamint az iskola nevét és a beosztás megnevezését: gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági vezető.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Marianna, az Agrárszakképzési Főosztály vezetője délelőtt 8 és 11 óra között nyújt, a 06-1-795-2043 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1456/2016. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági vezető .         Postai úton, a pályázatnak a Földművelésügyi Miniszter címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZIF/1456/2016., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági dolgozó munkakörben gazdasági vezető .

        Elektronikus úton hatterintezmenyek@fm.gov.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőt követően megküldött, a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelen. Az érvényes pályázatok előzetes szűrése után a benyújtási határidőt követő 21 napon belül a pályázókat legalább háromtagú bíráló bizottság hallgatja meg. A gazdasági vezető személyéről - a bizottság véleményét mérlegelve- a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül a földművelésügyi miniszter dönt. A döntésről valamennyi pályázó írásban kap értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozigallas.gov.hu - 2016. december 13.

        Az intézmény honlapja: www.vayadam.hu - 2016. december 13.

        Kormányzati Portál: www.kormany.hu - 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vesz részt. Hiánypótlásnak nincs helye. A gazdasági vezetőt a földművelésügyi miniszter nevezi ki, azonban felette a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre