www.topjob.hu

gazdasági előadó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 331 napja lett aktiválva

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdasági előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 42.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott pénzügyi, számviteli feladatkör 20. pontjában meghatározott gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok elvégzése. Kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Költségvetési rendelet, zárszámadási rendelet, előirányzat módosítások előkészítése, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok, statisztikai jelentések elkészítése. Önkormányzat mérlegének elkészítése. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Havi jelentések és éves beszámolók készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, középiskola/gimnázium, pénzügy, számvitel, gazdálkodás,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        Önkormányzatnál alkalmazott gazdasági könyvelő programok ismerete - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat, hogy a személyes adatai kezeléshez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány

        hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati dokumentációját az elbírálásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sinai Bertalanné nyújt, a 06-20/772-2028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3576 Sajóhídvég, Rákóczi Ferenc utca 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1203/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3576 Sajóhidvég, Rákóczi Ferenc u 37. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1203/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági előadó.

        Elektronikus úton Sinai Bertalanné részére a sinai.bertalanne@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Sinai Bertalanné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3575 Berzék, Petőfi Sándor utca 42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.29.