Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági és műszaki osztályvezető


  • A hirdetés 1160 napja lejárt

Budapesti Gazdasági Főiskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Gazdasági Főiskola
--> Gazdasági Igazgatóság (Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg)

gazdasági és műszaki osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. február 17.-2019. február 16.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Gasparich út 18/A. .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a Kar pénzügyi, keretgazdálkodási, analitikus könyvelési, infrastruktúra üzemeltetési és műszaki feladatait. • Szervezi a Kar működtetéshez szükséges anyagellátást, készletgazdálkodást, az oktatás (mint fő tevékenység) anyagi-műszaki ellátását, a beszerzések, beruházások, illetve felújítások műszaki tartalmának meghatározását és pénzügyi fedezetének rendelkezésre állását. • Végrehajtja a kari költségvetési tervezés, a költségvetési gazdálkodás, az információ, az ügyvitel (számviteli politika, számlarend stb.), a bizonylati rend vonatkozásában meghatározott feladatait. • Koordinálja a Kar gazdálkodásának értékeléséhez felhasználható irányelveket, elvárásokat, és ezek alapján, kari szinten végzi az eszközök, források, teljesítmények elemzését. • Rendszeresen figyelemmel kíséri a kari bérgazdálkodást, az előírások és felhasználások alakulását. • Megszervezi a Kar vagyonának leltározását, elkészíti a vonatkozó szabályozásokat, megteszi a szükséges operatív intézkedéseket. • Biztosítja az okmány- és pénzügyi fegyelem, a költségvetési beszámoló valódisága, teljessége iránti követelmény betartását. • Figyelemmel kíséri a Kar működtetésének, üzemeltetésének, fejlesztésének erőforrás szükségletét, egyes intézkedések hatékonyságát, gazdaságosságát, és kezdeményezi a szükséges (a fajlagos költségek mérséklését, hatékonyságnövelését stb. eredményező) intézkedéseket, javaslatokat tesz a Kar önköltség-számítási és árkialakítási módjaira. A próbaidő tartama: 4 hónap (új közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,

§         büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

§         felsőfokú iskolai végzettség (gazdaságtudományok képzési területen), legalább mérlegképes szakmai végzettség,

§         rendelkezik költségvetési szervnél szerzett legalább 5 éves igazolt szakmai és vezetői gyakorlattal, és rendszerszemlélettel,

§         stressz-tűrő képesség, kiváló konfliktuskezelő képesség,

§         jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készség,

§         irányító és elemző készség,

§         a vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         EU-s pályázatok elkészítésében, megvalósításában szerzett ismeretek,

§         a Főiskola oktatási és szervezeti céljainak, a megvalósításukhoz szükséges eszközrendszer alapos ismerete, azokkal való azonosulás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         pályázati kérelem, részletes szakmai önéletrajz,

§         munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása,

§         vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása,

§         a feladatkör ellátásával kapcsolatos tervek és azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetése,

§         a végzettséget és szakképzettséget, továbbá az idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolata, vagy az eredeti okiratról a Főiskola jogi igazgatója által készített és záradékolt egyszerű másolata,

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata,

§         pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát a Főiskola Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott bizottságok és testületek megismerhetik, és arról, hogy hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez,

§         továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Főiskola címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/00333/2015 , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági és műszaki osztályvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Gazdasági Főiskola címére történő megküldésével (1149 Budapest, Buzogány utca 11-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KR/00333/2015, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági és műszaki osztályvezető.

és

§         Elektronikus úton Dr. Rigó Attila részére a allaspalyazat@bgf.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, postai/személyes és elektronikus úton határidőben érkezett – pályázat a Budapesti Gazdasági Főiskola Foglalkoztatási követelményrendszere szerint kerül elbírálására. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         BGF honlap - 2015. december 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyomtatott változatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani a megadott határidőn belül a megadott címre. A pályázati anyag személyes benyújtására előzetesen egyeztetett időpontban, hivatali munkaidőben van lehetőség. A pályázatokat mind a postai úton történő feladás, mind a személyes benyújtás esetén elektronikusan is meg kell küldeni a megadott határidőig a kiírásban meghatározott címre, lehetőleg egy dokumentumba szerkesztve (doc és pdf formátumban) (megengedett méret legfeljebb 20 MB; a pályázat formai követelményeit tartalmazó minta a http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/08iratmintak oldalról tölthető le).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bgf.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Iratkozzon fel állásértesítőre