Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági felelős


  • A hirdetés 182 napja lejárt

Külgazdasági és Külügyminisztérium

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Külgazdasági és Külügyminisztérium

gazdasági felelős

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű előre láthatóan 4 év 2021 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, Angolai Köztársaság - Luanda, .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 47. Gazdálkodással kapcsolatos feladatkör

Ellátandó feladatok:

• közvetlenül ellátja, szervezi és irányítja az állomáshely gazdálkodási, pénzügyi, elszámolási és üzemeltetési munkáját, a vonatkozó jogszabályok, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) Szervezeti és Működési Szabályzata és egyéb belső utasítások alapján, • a képviseletvezető irányítása és felügyelete alatt szervezi és vezeti az állomáshely gazdálkodási tevékenységét, ennek keretében felelős a külképviselet vagyongazdálkodási, pénzügyi és számviteli feladatainak előírásszerű ellátásáért, és elszámolásainak elkészítéséért, • anyagilag felelős a rábízott pénzeszközök, szigorú elszámolású nyomtatványok és egyéb értéktárgyak meglétéért, valamint az abban esetlegesen bekövetkező hiányért, • pénzügyi ellenjegyzési jogának érvényesítése alapján felelősséget visel a külképviselet jogszabályoknak megfelelő előirányzat-felhasználásért, • gyakorolja a képviseletvezető által belső utasításban számára engedélyezett, ellenjegyzési jogosítványával nem ellentétes kötelezettségvállalási, utalványozási jogot, • eljár a hatályos jogszabályi előírások, vonatkozó rendeletek, utasítások és a bizonylati fegyelem betartása és betartatása érdekében a külképviseleten, • a külképviselet gazdálkodását érintő ügyekben kapcsolatot tart a fogadó ország illetékes állami és városi hatóságaival és egyéb szerveivel, illetve a külképviselet feladatai ellátásához szükséges szolgáltatást nyújtó gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel, • a külképviselet gazdálkodásának optimalizálása, a beszerzési források felkutatása érdekében takarékossági javaslatokat és érvényesíti a hatékonyság, illetőleg takarékosság szempontjait, • költségvetési és pénzügyi, illetve vagyongazdálkodás feladatokat lát el, ennek keretében különösen elkészíti a külképviseletek éves költségvetési javaslatát, illetve költségvetési beszámolóit, • pénztárosi, leltár kezelői és ellenőrzési feladatokat lát el.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Külképviseleti gazdálkodás, pénzügyi, költségvetési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) valamint a tartós külszolgálat ideje alatt a tartós külszolgálatra kihelyezett közszolgálati tisztviselők jogaira és kötelezettségére, valamint díjazásuk és az egyéb juttatásaik megállapítására – a 2017. augusztus 1-től hatályba lépő - a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény és annak végrehajtási rendeletei, valamint – a kormánytisztviselői jogállás tekintetében - háttérjogszabályként a Kttv., annak végrehajtási rendeletei, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt belső utasításainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség (a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen vagy a többciklusú képzés bevezetése előtt annak megfelelő egyetemi, főiskolai szakon szerzett szakképzettség), vagy legalább középiskolai végzettség és emellett pénzügyi-számviteli szakképesítés.,

        Portugál nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        pénzügyi, számviteli, költségvetési területen szerzett szakmai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        B kategóriás jogosítvány,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pszichológiai alkalmassági felmérés vállalása

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a KKM által szervezett külképviseletek gazdálkodásáról szóló felkészítésen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó vizsga megfelelt eredménnyel történő teljesítése

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredményének megléte (kockázatmentes biztonsági szakvélemény)

        külszolgálatra alkalmas egészségi állapot (orvosi igazolás csatolása nem szükséges)

        az állomáshelyre vonatkozó nyelvi követelményeknek való megfelelés

        nyelvvizsga-követelményeknek való megfelelés

        Magyarországon bejegyzett állandó lakcím/lakóhely

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Spanyol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        mérlegképes könyvelő szakképesítés

        pénzügyi és/vagy számviteli szakirányon szerzett felsőfokú gazdasági szakképesítés

        a Forrás ügyviteli rendszer legalább alapszintű ismerete

        protokolláris rendezvények szervezésének ismerete

        közigazgatási vizsgák megléte (közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga)

        nemzetbiztonsági ellenőrzés kockázatmentes eredményének megléte (kockázatmentes biztonsági szakvélemény)

        szövegszerkesztői, adatbázis-kezelői számítógépes ismeretek

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű felelősségvállalás, felelősségtudat,

        Kiváló szintű alkalmazkodó- és helyzetfelismerő képesség,

        Kiváló szintű szakmai elhivatottság, fegyelmezett és lényeglátó munkavégzés,

        Kiváló szintű vezetőkkel és a munkatársakkal való alkotó együttműködés,

        Jó szintű koordinációs, szervező- és problémamegoldó készség,

        Jó szintű integritás, megbízhatóság és etikus magatartás,

        Kiváló szintű precizitás, alaposság,

        Kiváló szintű terhelhetőség, rugalmasság, tanulékonyság,

        Kiváló szintű kommunikáció (írásbeli, szóbeli),

        Kiváló szintű idegen nyelven történő szóbeli kifejező- és meggyőzőkészség,

        Jó szintű képesség mind csapatban mind egyénileg magas szintű munkavégzésre,

        Jó szintű teljesítménymotiváció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az iskolai végzettséget és egyéb szakképzettséget, valamint a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata elektronikus (szkennelt) formátumban

        esetleges referencia-igazolások és ajánlások (nem kötelező).

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti – hiánytalanul kitöltött – közszolgálati önéletrajz

        kinyomtatott, aláírt, majd elektronikus formátumba digitalizált (szkennelt) írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM20170629 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági felelős.         Postai úton, a pályázatnak a Külgazdasági és Külügyminisztérium címére történő megküldésével (1027 Budapest, Bem rakpart 47. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KKM20170629, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági felelős.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be, az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: GAZDASÁGI FELELŐS LUANDA. A pályázati felhívásban szereplő összes, megfelelő formátumban megküldött dokumentum esetén tudjuk befogadni a pályázatot. A határidőn túl vagy hiányosan vagy nem megfelelő formátumban beküldött pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik, a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kormány.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok elbírálása a felhívás megjelenését követően folyamatosan történik. Az előminősítést és előzetes kiválasztást követően, a kiválasztott pályázók személyes interjún vesznek részt, ahol szakmai és személyes rátermettségüket vizsgáljuk. Felhívjuk a figyelmet, hogy szükség szerint a Külgazdasági és Külügyminisztérium dönthet a pályázati határidő alatti folyamatos meghallgatásokra történő behívásról is! Tájékoztatjuk, hogy a pályázat végleges eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 napon belül csak az eredményesen pályázó jelentkező(k) kapnak értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a pályázó nem járul hozzá pályázati anyagának adatbázisban történő rögzítéséhez, a benyújtott sikertelen pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek. A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli. A beküldött és kiválasztásra nem került pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek. Egyéb információk: A gazdasági felelős tartós külszolgálatra rendelésének további feltételei: a KKM illetékes részlegei által igazolt felkészítés megtörténte; a KKM által szervezett külképviseleti gazdasági felelősi vizsga eredményes letétele. Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a pályázat nyertesének – a kinevezéshez – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzésnek és kiutazó családtagjaival együtt orvosi alkalmassági vizsgálatnak kell alávetnie magát, továbbá a munkaköréhez kapcsolódóan vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Az állás betöltéséhez a büntetlen előélet és a nemzetbiztonsági ellenőrzésen való megfelelés elengedhetetlen. A KKM fenntartja a jogot jelen pályázati felhívás visszavonására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Budapest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellát...
Budapest, Budapest, Pest