Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági főigazgató-helyettesi (Szeged)


  • A hirdetés 964 napja lejárt

Nemzetgazdasági Minisztérium

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Szakképzési Centrum
-->
gazdasági főigazgató-helyettesi (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.07.02- 2021.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági vezető a költségvetési szervként működő szakképzési centrum gazdasági főigazgató-helyetteseként felelős az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában részletezett feladatok ellátásáért, valamint a szakképzési centrum felelős gazdálkodásának irányításáért, koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

§         Felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói, vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

§         vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés,

§         vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői –,

§         vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat;

§         Valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;

§         A pályázónak szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel;

§         A pályázó magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, feltéve, hogy utóbbi esetben a pályázó tárgyalási szintű magyar nyelvismerettel rendelkezik;

§         A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval (szakképzési centrummal) közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre, gazdasági munkakör betöltésére szól, újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötésével.

Elvárt kompetenciák:

§         Vezetői menedzsment készség,

§         Kiváló szervező- és kommunikációs készség,

§         Elemzőkészség,

§         Lojalitás,

§         Gyors, pontos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos időtartamával, év, hónap, nap megjelölésével, a betöltött munkakörök megnevezésével, illetve az ellátott feladatok, a betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat feltüntetésével);

§         Vezetői program (az intézmény helyzetelemzésén alapuló, vezetésre, fejlesztésre irányuló szakmai elképzelések bemutatása);

§         Motivációs levél(maximum 1 oldal terjedelemben);

§         Adatkezelési nyilatkozat, melyben a pályázó – a pályázat elbírálásának időtartamára – hozzájárul adatai kezeléséhez;

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhessék;

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázat elnyerése esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz;

§         A betölteni kívánt munkakör ellátásához jogszabályban előírt szakmai gyakorlat igazolása (munkáltatói igazolások csatolásával);

§         Iskolai végzettséget, (szakképzettséget) szakképesítést igazoló okiratok másolata;

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt);

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagybakos István személyügyi főosztályvezető-helyettes; Seres Melinda főosztályvezető nyújt, a 061-795-7642;061-795-2742 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM2016/Szegedi/GFIH , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági főigazgató-helyettesi (Szeged). §         Postai úton, a pályázatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium címére történő megküldésével (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NGM2016/Szegedi/GFIH, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági főigazgató-helyettesi (Szeged).

és

§         Elektronikus úton Nemzetgazdasági Minisztérium részére a hr@ngm.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 60 napon belül kerülnek elbírálásra. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázat kiírásának nem megfelelő pályázatot a pályázat kiírója érvénytelennek tekinti. A benyújtás határideje: Postán: 2016. április 22-én éjfélig. Elektronikusan: 2016. április 22-én éjfélig. A papíralapú és az elektronikus változatnak egymással mindenben meg kell egyeznie.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium

§         Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapja (https://www.nive.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Postai úton történő benyújtás esetén a pályázatot 2 nyomtatott és aláírt példányban, a Nemzetgazdasági Minisztérium Személyügyi Főosztályára (levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), a borítékon a főigazgató-helyettesi munkakörhöz rendelt NGM2016/Szegedi/GFIH pályázati kód feltüntetésével kérjük megküldeni. Elektronikus úton történő benyújtás esetén a pályázatot kérjük a hr@ngm.gov.hu e-mail-címre, az e-mail tárgyában az NGM2016/Szegedi/GFIH pályázati kód feltüntetésével megküldeni. Az elektronikus példánynak a pályázatot, illetve annak részeként benyújtott dokumentumokat .pdf formátumban kell tartalmaznia. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a https://kozigallas.hu. honlapon közzétett kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.nive.hu/szakképzési centrumok honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.03.24.
Iratkozzon fel állásértesítőre