Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági osztályvezető


  • A hirdetés 858 napja lejárt

Szentendre Város Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ferenczy Múzeum
-->
gazdasági osztályvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezet irányítása, a gazdasági osztály vezetése az államháztartásról szóló törvény valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített feladatok, különös tekintettel a gazdaság vezetői feladatok ellátására. Különösen: a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, - az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, - az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, vállalkozási tevékenységgel, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása, - az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátása, a bizonylati fegyelem, a leltározás, eszközgazdálkodás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások irányítása és érvényesítése. A gazdasági osztályvezető feladatait a múzeumigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett - okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy

§         a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség

§         szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve, ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, és szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

§         költségvetési szervnél szerzett öt év - igazolt - vezetői tapasztalat

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§         magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         angol nyelv középszintű ismerete

§         közgyűjteményben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai, fényképes önéletrajz

§         motivációs levél

§         iskolai és egyéb szakképesítések bizonyítványának másolata

§         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány illetve nyilatkozat arról, hogy a bizonyítvány kinevezése esetén benyújtásra kerül

§         hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagát az eljárásban résztvevők teljeskörűen megismerhetik

§         nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gulyás Gábor múzeumigazgató nyújt, a 26/310-244 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2015 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági osztályvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2015, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági osztályvezető.

§         Személyesen: Központi Iktató, Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével, 5 éves vezetői megbízással. A gazdasági osztályvezető az intézménynél az Áht.10.§ (4) bekezdése, illetve az Ávr.11.§-a szerinti gazdasági vezetőnek minősül.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.18.
Egyéb hasonló állások Önnek
Titkársági referens

Központi Statisztikai Hivatal

FELHÍVÁS álláshely betöltésére Főosztály: Sza...
Budapest, Budapest, Pest


Adatvédelmi módszertani fejlesztő (statisztikus)

Központi Statisztikai Hivatal

FELHÍVÁS álláshely betöltésére Főosztály: Mód...
Budapest, Budapest, Pest


Senior jogi menedzser

KKBK Nonprofit Zrt.

Városépítéssel, kiemelt beruházásokkal foglalko...
Budapest, Budapest, Pest