www.topjob.hu

gazdasági referens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 332 napja lett aktiválva

Sárospataki Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Sárospataki Tankerületi Központ

gazdasági referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3950 Sárospatak, Kossuth utca 44.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 47. pontja szerinti gazdálkodással kapcsolatos feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A gazdasági referens ellenőrzi a beérkezett számlák helyességét, elvégzi a számla kontírozását, felszerelését, rögzíti a FORRÁS SQL programban a főkönyvi könyvelési tételeket. Folyamatosan végzi a főkönyvi egyeztetéseket és a számviteli bizonylatok érvényesítését. Közreműködik az éves költségvetési terv, a likviditási- és közbeszerzési terv, az éves költségvetési beszámoló, valamint a rendszeres adatszolgáltatások, jelentések elkészítésében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű gazdálkodási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakképesítés,

        pénzügyi-gazdasági területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Költségvetési mérlegképes könyvelői végzettség

        Adótanácsadói végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Batta-Istók Sándor gazdasági vezető nyújt, a 47/795-208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/597/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens.         Postai úton, a pályázatnak a Sárospataki Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3950 Sárospatak, Kossuth utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/051/597/2017, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági referens.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.28.