Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági szervezet főigazgatója


  • A hirdetés 997 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
-->
gazdasági szervezet főigazgatója (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. szeptember 1-től 2018. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szegedi Tudományegyetem kancellárja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés f) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ának (1) bekezdés alapján hirdeti meg a gazdasági szervezet főigazgatója (gazdasági vezető) magasabb vezető tisztség betöltésére szóló pályázatot. A megbízandó főigazgató feladatait és hatáskörét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a hatályos SZTE Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében meghatározottak szerint köteles ellátni. A főigazgató a feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása mellett látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A pályázóval szemben támasztott követelmények: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - rendelkeznie kell a felsőoktatásban szerzett – főiskolai/egyetemi – végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel, valamint meg kell felelnie az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjével szemben támasztott további feltételeknek, - magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - műszaki és informatikai rendszerek alkalmazása során szerzett gyakorlat, - előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik nem költségvetési szervnél szerzett több éves szakmai tapasztalattal, változásmenedzsment és a szervezeti reorganizáció területén szerzett jártasággal, angol nyelvtudással.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: - pályázó válaszát a kiírásban foglaltakra,

§         - kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www. u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról),

§         - részletes szakmai önéletrajzot;

§         - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, igazolások, nyelvvizsga bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolatát,

§         - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         - Nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

§         - referenciahelyek felsorolása, esetleg referencialevelek, - minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

§         - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal,

§         - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZTE SZMSZ SZMR és SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszer szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központja nyújt, a 62/544-007-es és a 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-57/2015. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági szervezet főigazgatója . §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-57/2015., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági szervezet főigazgatója .

§         Személyesen: SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2015. május 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 53/2006. (III.14) Korm. rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rendjében valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot az SZTE Igazgatásszervezési és Szolgáltatási Központjába kell benyújtani személyesen vagy postai úton (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) 1 eredeti és 5 másolati példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban egy példányban (CD vagy DVD adathordozón).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.23.
Egyéb hasonló állások Önnek
Műszaki Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a "Köz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád