Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági vezető


  • A hirdetés 1102 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szegedi Tudományegyetem
-->
gazdasági vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, elbírálást követően 2017. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Szegedi Tudományegyetem kancellárja a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 13/A. § (2) bekezdés f) pontja, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. §-ának (1) bekezdés alapján hirdeti meg a gazdasági vezető tisztség betöltésére szóló pályázatot. A megbízandó gazdasági vezető feladatait és hatáskörét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az állámháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és ennek végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a hatályos egyetemi szabályzat valamint az Nftv. 117/A. § (3) bekezdésében meghatározott új szervezeti és működési rendben meghatározottak szerint köteles ellátni. A gazdasági vezető a feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, A pályázóval szemben támasztott követelmények: - magyar állampolgárság, - büntetlen előélet, - vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, - rendelkeznie kell a felsőoktatásban szerzett – főiskolai/egyetemi – végzettséggel és gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettséggel, valamint meg kell felelnie az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az állami felsőoktatási intézmény gazdasági vezetőjével szemben támasztott további feltételeknek, - vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető, - műszaki és informatikai rendszerek alkalmazása során szerzett gyakorlat, - előnyt jelent, ha a pályázó rendelkezik nem költségvetési szervnél szerzett több éves szakmai tapasztalattal, angol nyelvtudással.,

§         A pályázathoz mellékelni kell: - pályázó válaszát a kiírásban foglaltakra, - kitöltött szakmai adatlapot (letölthető a http://www. u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), - részletes szakmai önéletrajzot;

§         - végzettség, szakképzettség, szakképesítés megszerzését tanúsító okirat, igazolások, nyelvvizsga bizonyítvány hitelesített másolatát,

§         - a vezetői elképzelések részletes terveit az adott szervezeti egység vonatkozásában (oktatásról, kutatásról, illetőleg egyéb feladatellátásról), - a vezetői elképzelések részletes terveit a gazdálkodásról, mely a finanszírozási helyzet ismeretében tartalmazza a szervezeti egység fenntarthatóságára és gazdasági egyensúlyára vonatkozó rövid és hosszú távú elképzeléseit, valamint a szervezeti egység személyi fejlesztésére vonatkozó közép- és hosszú távú elképzeléseit,

§         - három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt;

§         - Nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyról, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,

§         - referenciahelyek felsorolása, esetleg referencialevelek, - minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart,

§         - nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, - hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatósága nyújt, a 62/544-007 és 62/544-008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-20/2015. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető . §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem címére történő megküldésével (6720 Szeged, Dugonics tér 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-20/2015., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető .

§         Személyesen: SZTE Rektori Hivatal Humánpolitikai és Jogi Igazgatóság, Csongrád megye, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlapja - 2015. február 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 53/2006. (III.14) Korm. rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V.5.) Korm. rendeletben, a Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek. A pályázatot 1 eredeti és 5 másolati példányban, továbbá a teljes pályázati dokumentációt pdf formátumban egy példányban (CD vagy DVD adathordozón). A szakmai adatlap letölthető: http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról. A benyújtási határidő lejártát követően hiánypótlásnak helye nincs.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.u-szeged.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.18.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom