Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági vezető


  • A hirdetés 1223 napja lejárt

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Kistéségi Intézményellátó Központ
-->
gazdasági vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.04.30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával,hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv, valamint a fenntartó által hozzárendelt költségvetési szervek költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy

§         Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy

§         Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy

§          A gazdasági vezetői belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői, – 2012. január 1. előtt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői - vagy

§          A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat és mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőfokú gazdasági szakképzettség

§          Szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

§          Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély

§          A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret

§          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

§          Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat (legalább 3 év szakmai tapasztalat)

§         költségvetési szervnél szerzett tapasztalat - legalább 3 év

§         számítógépes ismeretek készségszintű használata (Forrás program ismerete)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          részletes szakmai önéletrajz

§          végzettséget igazoló okirat(ok) másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás

§          a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban résztvevők megismerhetik, hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálását a TT nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja, valamint nyilatkozata a cselekvőképességéről

§          90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt

§          nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetővé történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Banadics Attila nyújt, a 06-66/519-740 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-7/2015. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.214-7/2015., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy azt legkésőbb a beadási határidő napján ajánlott küldeményként postára adják. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a pályázat előkészítője által összehívott bizottság véleményezi, az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt, majd a soron következő Társulási Tanács ülésén születik döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csabaikisterseg.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezés vagy megbízás, felmentés, vagy a megbízás visszavonása tekintetében a Békéscsabai és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, az egyéb munkáltatói jogok tekintetében a Társulási Tanács elnöke.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre