Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági vezető


  • A hirdetés 1188 napja lejárt

Sarkad Város Polgármestere

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sarkad Város Önkormányzat Intézményi Gondnokság
-->
gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Kossuth utca 27.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény gazdasági vezetője irányítja és ellenőrzi az intézmény gazdasági szervezetét, gazdasági intézkedéseket hoz, ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos, valamint a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Felelős a költségvetési szerv, valamint a fenntartó által hozzárendelt költségvetési szervek költségvetésének megtervezéséért, a gazdálkodással, könyvvezetéssel és a finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásáért, továbbá az adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettségek teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy

§         államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés vagy

§         gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői-,vagy

§         a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség,

§         szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel,

§         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,

§         a munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos felhasználói ismeret,

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes szakmai önéletrajz,

§         végzettséget igazoló okiratok másolatai, szakmai gyakorlatról igazolás,

§         a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt,

§         nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja gazdasági vezetőként történő megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Pintér Magdolna jegyző nyújt, a 06-66-585-710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Sarkad Város Polgármestere címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-639/1/2015. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Sarkad Város Polgármestere címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Kossuth utca 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-639/1/2015., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül Sarkad Város Polgármestere által létrehozott, legalább három tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. Sarkad Város Polgármestere a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, a vezetői megbízásról. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.sarkad.hu - 2015. április 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre