Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gazdasági vezető


  • A hirdetés 973 napja lejárt

Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten - Szekszárd

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten - Szekszárd
--> óvoda

gazdasági vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.09 01-2020.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása. Az intézmény működésével összefüggő, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített gazdasági, pénzügyi és számviteli tevékenység irányítása, szervezése és ellenőrzése, az államháztartási törvényben foglalt vonatkozó feladatok ellátása, ezen belül különös tekintettel: • a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, • a gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, • az intézmény éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, havi zárlati kimutatásainak, időszakos pénzforgalmi és mérleg-jelentéseinek elkészítése, a pénzügyi terv és a beszámoló adatai valódiságának biztosítása, • bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások érvényesítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően: felsőoktatásban szerzett végzettség és gazdaságtudományok képzési területén szerzett szakképzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy  Gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie,,

§         Államháztartási területen - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§          A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel

§          Büntetlen előélet

§          Magyar állampolgárság

§          Cselekvőképesség,

§          A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól,

§          Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

§         Önálló, felelősségteljes munkavégzési képesség,

§         Precizitás,,

§         Rendszerszemlélet,,

§         Magas fokú kommunikációs és tárgyalóképesség,,

§         Döntési képesség,,

§         Jó problémamegoldó képesség,,

§         Szakmai elkötelezettség,,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,

§          Motivációs levél,

§          Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány (ok) másolata,

§          Az Szt. 151. (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba való felvétel igazolás és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata,

§          A pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik,

§          A közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadására vonatkozó nyilatkozat,

§          Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, eredménytelen pályázat esetén eredeti erkölcsi bizonyítványt visszaküldi az intézmény,

§          A pályázathoz referenciák csatolhatók

§          Egy évnél nem régebbi tüdőszűrő eredmény

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Papné Dévai Éva nyújt, a 74/510-982, 30/9697-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten - Szekszárd címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-29/2015. , valamint a beosztás megnevezését: gazdasági vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Wunderland Óvoda Wunderland Kindergarten - Szekszárd címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14-29/2015., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.

vagy

§         Elektronikus úton Simon Attiláné óvodavezető részére a wunderlandovoda7100@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Papné Dévai Éva, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Wesselényi utca 19. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wunderlandovi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.15.