Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gépírás- bármely szakos középiskolai tanár


  • A hirdetés 213 napja lejárt

Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma

gépírás- bármely szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017. augusztus 21. - 2018. június 30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásokban meghatározott, pedagógus munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátása. A tantárgy-felosztásban meghatározott órák, foglalkozások megtartása, felzárkóztatás, tehetséggondozás, érettségiztetés, elektronikus napló vezetése, a tanulók folyamatos értékelése, tanítással kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése. A tantárgy oktatása, ügyviteli elmélet és gyakorlat, üzleti kommunikáció ismeretek, német nyelven levelezési ismeretek oktatása, ágazati szakmai érettségire, szakmai vizsgára való felkészítés. A tagintézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 3. melléklete szerint: az adott nevelési-oktatási intézménybe pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt –felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerezett szakképzettség,

        Foglalkoztatás esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §. 1-5 bek.)

        Felhasználói szintű informatikai (MS Office, irodai alkalmazások) ismeretek

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Magyar állampolgárság

        Foglalkozás egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tanári területen szerzett munkatapasztalat

        Német nyelvből B1 típusú nyelvvizsga

        B kategóriás jogosítvány

        Gyakorlati életben szerzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben)

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításához

        A pályázat beadási határidejét követően a pályázati anyaghoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség

        Fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével)

        Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paláncz György igazgató nyújt, a +36/20-349-6616 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Irányi utca 3-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-576/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gépírás- bármely szakos középiskolai tanár .         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Szakképzési Centrum Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: C-576/2017, valamint a munkakör megnevezését: gépírás- bármely szakos középiskolai tanár .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéscsabai Szakképzési Centrum honlapja - 2017. július 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bszc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.
Iratkozzon fel állásértesítőre