Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Gondozási Központ Integrált Intézmény intézményvezető


  • A hirdetés 691 napja lejárt

Pócspetri Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ Pócspetri
--> Gondozási Központ Pócspetri

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. január 19.- 2022. január 18.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4327 Pócspetri, Pócsi utca 13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézményalapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátása, az intézményfelelős vezetése, irányítása, szakszerű és törvényes működtetése. Az alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása. Gondoskodik és biztosítja a szolgáltatásokban történő felvételek jogszerűségét, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról. Beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé. Gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói tekintetében. Az intézmény közfeladatai: időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 8.2 pontja szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű iskolai végzettség,

        257/2000.(XII. 26.) Korm.rend.(Vhr.) 3. §(3)bekezdésében foglaltaknak megfelelő szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség Kjt. 20/B § (2) bekezdésének megfelelően a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        szociális szakvizsga, helyi ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban eltöltött, legalább öt éves szakmai gyakorlatról Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, Szociális szakvizsga, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy mentesség igazolása; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; nyilatkozatok

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bodnár Zsuzsanna Jegyző nyújt, a 06-42/385-673; 06-70/376-4592 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pócspetri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4327 Pócspetri, Iskola utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2851/2016 , valamint a beosztás megnevezését: Gondozási Központ Integrált Intézmény intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pócspetri Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4327 Pócspetri, Iskola utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2851/2016, valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ Integrált Intézmény intézményvezető.

        Személyesen: Polgármesteri Hivatal ( Jegyzői Iroda), Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4327 Pócspetri, Iskola utca 13. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.pocspetri.hu - 2016. november 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre