Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Gondozási Központ vezető


  • A hirdetés 809 napja lejárt

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Gondozási Központ
-->
Gondozási Központ vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.03.01.- 2022.02.28.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A hatályos jogszabályokban meghatározott,és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának irányítása, koordinálása, ellenőrzése, az intézményi közalkalmazottak felett munkáltatói jogok gyakorlása.Az intézmény tevékenységi köre: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, benntlakásos otthoni ellátás biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.számú melléklet 8.2. pontjában előírt felsőfokú képesítés,

        257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§.(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egészségügyi alkalmasság

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        Bűntetlen előélet

        Szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja, hogy megszerzi a szociális szakvizsgát

        A pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény 15.§.(8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 3.§.(3) bekezdésében foglaltakra tekintettel - - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű szintű kommunikáció,

        Kiváló szintű szintű kapcsolatteremtő képesség,

        Kiváló szintű szintű empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        A munkaköréhez tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésre vonatkozó szakmai elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program

        A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 6.§.(6) bekezdés a ) pontja szerinti szociális szakvizsga

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja, bűntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában a résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyi adatait megismerhessék

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt tetületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Varga Lajos nyújt, a 68/432-031 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 745/2016/Munk , valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 745/2016/Munk, valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.

        Személyesen: Dr.Varga Lajos, Békés megye, 5836 Dombegyház, Tavasz utca 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A páyázatokat a Közalkalmazottak jogállásásról szóló 1992.évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet 1/a. §.-ában foglaltakra tekintettel Dombegyház Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője által összehívott 3 tagú szakértői bizottság véleményezi. A bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dombegyház Nagyközség Önkormányzat hirdetőtáblája - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Dombegyház Nagyközség Képviselő-testülete a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.A nyertes pályázó részére szolgálati lakás biztosítása lehetséges.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre