www.topjob.hu

gondozó, ápoló


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Komárom-Esztergom
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 178 napja lett aktiválva

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye
Idősek Otthona

gondozó, ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Árpád vezér utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek gondozásával, ápolásával kapcsolatos feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó ápoló, ápoló, szociális szakgondozó, gerontológiai gondozó ( 1/2000 SzCsM rendelet előírása szerint),

        Idősellátásban szerzett tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgár, büntetlen előélet, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Idősellátásban szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Csapatszellem, empátia, türelem, biztos fellépés, pszichikai stabilitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítványok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Illés Nikoletta nyújt, a 0634540033 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (2900 Komárom, Árpád vezér utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 279/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gondozó, ápoló.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom Város Egyesített Szociális Intézménye címére történő megküldésével (2900 Komárom, Árpád vezér utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 279/2018, valamint a munkakör megnevezését: gondozó, ápoló.

        Elektronikus úton Illés Nikoletta részére a komaromgondozas@komarom.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csak a pályázati kiírásnak megfelelő, hiánytalanul benyújtott pályázatokat fogadjuk el, előzetes elbírálás után. A pályázat kiírója a pályáztatás eredménytelenné nyilvánításának jogát indoklási kötelezettség nélkül fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Komáromi televízió - 2018. július 17.

        Komárom Város Polgármesteri hivatal - 2018. július 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre