www.topjob.hu

Gondozó


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 242 napja lett aktiválva

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Ady Endre .

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatai a bentlakásos intézményben folyó magas szintű ápolás, gondozás, lelkiismeretes bánásmód, a lakók egészséges, nyugodt, otthonos életkörülményeinek biztosítása. A lakók teljes körű egészségügyi, fizikai, mentális ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, Szociális Gondozó és Ápoló,

        • Szociális Gondozó és Ápoló • Magyar állampolgárság • Büntetlen előélet • Cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.24-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Ady Endre utca 30-34. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XXI.24-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • részletes szakmai önéletrajz • képesítést tartalmazó okiratok másolata • pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatainak a pályázat során történő kezeléséhez hozzájárul • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: gondozó

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre