www.topjob.hu

Gondozó


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 141 napja lett aktiválva

Népjóléti Szolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Népjóléti Szolgálat
Népjóléti Szolgálat- Idősek Nappali Ellátása

Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.21.-2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak idősek klubjában történő napközbeni gondozása. A gondozó feladata: -a foglalkozások felügyeletének ellátása, biztosítása, - a foglalkoztatás érdekében kapcsolattartás az ellátottak hozzátartozóival, - állandó kapcsolattartás az egészségügyi intézményekkel, - a klubban kötelező adminisztrációk, nyilvántartások naprakész vezetése, - rendezvények megszervezése, lebonyolítása, - külső programok megszervezése - időskorúak idősek klubjában történő napközbeni gondozása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, demencia gondozó, gerontológiai gondozó, fogyatékkal élők gondozója, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyes adatokat tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Ipsics Annamária nyújt, a 06/95/525-923 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-162-1/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Népjóléti Szolgálat címére történő megküldésével (9500 Celldömölk, Szalóky S. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: U7-162-1/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gondozó.

vagy

        Elektronikus úton Szabó-Ipsics Annamária részére a nsz.alapszolg@cellkabel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Szabó-Ipsics Annamária, Vas megye, 9500 Celldömölk, Szalóky Sándor utca 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően személyes meghallgatásra kerül sor 3 tagú szakmai bizottság előtt, ezt követően a pályázók írásban kapnak tájékoztatást pályázatuk eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu oldalon szerezhet.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nszcell.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre