Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gyakorlati oktató


  • A hirdetés 868 napja lejárt

Miskolci Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

az Egészségügyi Kar
Alkalmazott Egészségtudományok Intézetébe

gyakorlati oktató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatási, gyakorlati-képzési feladatok ellátása a Kar képzéseiben, a félévenkénti óraterhelések alapján. Szakdolgozati és TDK témavezetés és bírálat. Részvétel a Kar közéletében, aktív tevékenység a Karon kívüli szakmai együttműködésekben. A kari és szakmai élet folyamatos figyelemmel kísérése. A Kar dékánja, dékánhelyettese és az Alkalmazott Egészségtudományok Intézete vezetője által meghatározott feladatol ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény; a Kjt nemzeti felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III.14.) Korm. r., a Miskolci Egyetem Kollektív Szerződése, továbbá a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola,

§         egészségtudományi területen szerzett alapszakos (BSc) diploma,

§         legalább egy, a szakmájában hasznosítható idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

§         A pályázónak büntetlen előéletűnek kell lennie, és meg kell felelnie a Miskolci Egyetem szabályzataiban rögzített, a gyakorlati oktatókra vonatkozó általános követelményeknek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Andrea igazgatási ügyintéző nyújt, a 46/565-111/1409 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály. A/4. épület II. emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1446-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: gyakorlati oktató. §         Postai úton, a pályázatnak a Miskolci Egyetem címére történő megküldésével (3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros - -. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/1446-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: gyakorlati oktató.

vagy

§         Személyesen: Szabó Andrea igazgatási ügyintéző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3515 Miskolc-Egyetemváros, Humánerőforrás Osztály. A/4. épület II. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beadott pályázatokat a véleményező-előkészítő bizottság és az intézet oktatóinak értekezletén kialakított vélemény alapján, a Kari Tanács bírálja el, a nyertes pályázót a Miskolci Egyetem Rektora nevezi ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.uni-miskolc.hu - 2015. december 7.

§         Észak-Magyarország című napilap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázathoz következőket kell csatolni: a) részletes szakmai önéletrajz, amelynek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: aa) a pályázó munkahelyének megnevezését, beosztását, szakmai díjait, idegennyelv-tudását, ab) szakmai, illetőleg oktatási, kutatási, tudományos vagy művészeti munkáját, ac) hazai és nemzetközi, tudományos, illetőleg szakmai szervezetekben végzett munkáját, ad) a nemzetközi tudományos életben való részvételét, ae) fontosabb szakmai útjait, b) publikációs jegyzék, c) nyilatkozat az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról, d) az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti és működési szabályzata szerint erre jogosult személyek, bizottságok és testületek megismerhetik, e) a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, illetve szakmai díjait igazoló okmányok hiteles másolata, f) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. A pályázatokat egy eredeti és két másolati példányban kell a Miskolci Egyetem Rektorához címezve, postai úton, vagy személyesen az Egyetem Humánerőforrás Osztályára (3515 Miskolc-Egyetemváros, A/4.ép. II.em.) benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-miskolc.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. december 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.10.