Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gyakornok


  • A hirdetés 1082 napja lejárt

Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar
Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék

gyakornok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6726 Szeged, Bal fasor 39-45.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő gyakornok feladata részt venni előadások és gyakorlatok tartásával a Tanszék oktatási tevékenységében, a Karon folyó különböző képzési formákban, elsősorban a szociális munka területeihez kapcsolódó tantárgyakban. A gyakornok feladata továbbá közreműködni TDK dolgozatok, pályamunkák, szakdolgozatok témavezetésében, valamint a Tanszék, a Kar közéleti - és más, a szakmához kapcsolódó - tevékenységeiben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szociális munkás alapvégzettség, mester diploma,

§         szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem, szociális munkás alapvégzettség, mester diploma,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         idősekkel, pszichiátriai és szenvedélybetegekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat, e munkaterületekhez kapcsolódó speciális képzettség, a felnőttképzésben és/vagy a felsőoktatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         – a pályázó válaszát a pályázati kiírásban foglaltakra, – kitöltött, dékáni hatáskörbe tartozókra vonatkozó szakmai adatlapot (letölthető a http://www.u-szeged.hu/munkatarsainknak/humanpolitikai-jogi/letoltheto-adatlapok/ oldalról), – részletes szakmai önéletrajzot, – publikációs jegyzéket, – végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, tudományos fokozat megszerzését igazoló oklevél másolatát (ha a pályázó rendelkezik vele) vagy doktori képzés megkezdését tanú

§         tanúsító igazolást, – három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján annak igazolására, hogy büntetlen előéletű, nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás és közügyektől eltiltás hatálya alatt, – minden olyan dokumentum, irat másolatát, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart, – nyilatkozatot arról, hogy az elektronikus formában benyújtott példány mindenben megegyezik a nyomtatott példánnyal, – ho

§         – hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csányiné dr. Fejes Tekla nyújt, a 06-62-546-417 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-4/2015. , valamint a munkakör megnevezését: gyakornok. §         Postai úton, a pályázatnak a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar címére történő megküldésével (6726 Szeged, Temesvári krt. 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-4/2015., valamint a munkakör megnevezését: gyakornok.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         SZTE honlap - 2015. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. november 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.12.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre