Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gyámügyi szakügyintéző


  • A hirdetés 651 napja lejárt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
--> Jászerényi Járási Hivatal Gyámügyi Osztály

gyámügyi szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2019. február 01 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 18. pont: Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör

Ellátandó feladatok:

gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági eljárások igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás; gyám rendelése; tevékenységének felügyelete, ellenőrzése; családi jogállással kapcsolatos ügyek; szülői felügyeleti jog gyakorlásához kapcsolódó ügyek; gondnokság alá helyezési eljárások, gondnok rendelése, tevékenységének felügyelete, ellenőrzése; kapcsolattartás rendezése, megváltoztatása, végrehajtása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

ügyfélfogadás; tárgyalások tartása; jegyzőkönyvek, belföldi jogsegélyek, megkeresések előkészítése; adatszolgáltatások teljesítése; nyilvántartások vezetése; évenkénti felülvizsgálatok elvégzése; döntések előkészítése, expediálása; gyámi és gondnoki számadások elbírálása; kapcsolattartás gyermekvédelmi; oktatási-nevelő intézményekkel, rendőrséggel, bírósággal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (Áttv.), a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, • felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett jogász szakképzettség és legalább kétéves gyámügyi vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat, vagy felsőoktatásban pedagógus-képzés, hittudományi, orvos- és egészségtudományi, társadalomtudományi, bölcsészettudományi, gazdaságtudományok képzési területen szerzett szakképzettség és szociális igazgatásszervező szakképzettség, vagy jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettség, vagy legalább kétéves gyámügyi, vagy gyermekvédelmi szakmai gyakorlat;,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        megfelelés a Kttv. 42. §-ának azzal, hogy munkakörének része a 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás

        összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján,

        munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        hatósági jogalkalmazói gyakorlat

        hasonló munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

        az állami szolgálati jogviszony létesítésekor érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a közsolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a vonatkozásában kell megigényelni azzal a megjegyzéssel, hogy "munkakörömnek része a 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés´",

        fényképpel ellátott önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal/,

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okirat másolatai,

        esetleges referenciák,

        előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-.aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-em

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Buda Sándor nyújt, a 57/795-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/02146-3/2016. , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JN/32/02146-3/2016., valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi szakügyintéző.

        Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el. A pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A döntésről minden pályázó írásos tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyagi visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja - 2016. december 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkoztatás állami szolgálati jogviszony keretei között történik. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre