Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gyámügyi ügyintéző


  • A hirdetés 1204 napja lejárt

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala

gyámügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

2. sz. melléklet 6 pont I. besorolási osztály [Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok]

Ellátandó feladatok:

gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági eljárások; igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő eljárás; gyám rendelése, tevékenységének felügyelete, ellenőrzése; családi jogállással kapcsolatos ügyek; szülői felügyeleti jog gyakorlásához kapcsolódó ügyek; gondnokság alá helyezési eljárások, gondnok rendelése, tevékenységének felügyelete, ellenőrzése; kapcsolattartás rendezése, megváltoztatása, végrehajtása;

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

ügyfélfogadás; tárgyalások tartása; jegyzőkönyvek, belföldi jogsegélyek, megkeresések elkészítése; adatszolgáltatások teljesítése; nyilvántartások vezetése; évenkénti felülvizsgálatok elvégzése; döntések előkészítése, expediálása; gyámi és gondnoki számadások elbírálása; kapcsolattartás gyermekvédelmi, oktatási-nevelő intézményekkel, rendőrséggel, bírósággal;

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 17.) Korm.rend. 2. sz. melléklet 6. pontja szerinti végzettség

§         vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         összeférhetetlenség a Kttv. 84-85. §-ai alapján

§         munkaköri egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

§         legalább két éves közigazgatásban szerzett gyakorlat,

§         közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga,

§         jogász szakképzettség;

§         igazgatásszervező szakképzettség;

§         hasonló munkakörben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

§         fényképpel ellátott önéletrajz [45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti adattartalommal],

§         végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okirat másolatai,

§         esetleges referenciák,

§         előzetes nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-85. §-aiban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor fennáll-e,

§         hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Buda Sándor, Járási Gyámhivatal hivatalvezetője nyújt, a 57/505-724 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JNB/07/01532/2015. , valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatal Járási Gyámhivatala címére történő megküldésével (5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JNB/07/01532/2015., valamint a munkakör megnevezését: gyámügyi ügyintéző.

§         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szabadság tér 16,. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

• a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója bírálja el, • a pályázati felhívásban feltüntetett időpontok változtatásának jogát a pályáztató fenntartja, • a pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A döntésről minden pályázó írásos tájékoztatást kap. Az eredménytelenül pályázók részére a teljes pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapja - 2015. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.20.