www.topjob.hu

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 182 napja lett aktiválva

Egri Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
kollégium, betegszoba

gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Klapka utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. Sajátos nevelési igényű (hallássérült, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos) gyermekek és tanulók kollégiumában a betegszobai teendők ellátása, (gyógyszerezés, betegellátás, kapcsolattartás az iskolaorvossal, védőnővel, gyermek felülvizsgálatokra kísérése, a gyermekek utaztatása, szükség esetén éjszakai ügyelet).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, ápoló szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Sajátos nevelési igényű gyermekek körében szerzett tapasztalat.

        Jó kommunikációs készség, nagy munkabírás.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, ill. hallássérült tanulókkal való kapcsolatfelvételben szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Klapka utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00074-128/201 , valamint a munkakör megnevezését: gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00074-128/201, valamint a munkakör megnevezését: gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő.

        Elektronikus úton Muraközy Andrea részére a igazgato@mlinko-eger.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Muraközy Andrea, Heves megye, 3300 Eger, Klapka utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre