www.topjob.hu

gyermekfelügylő


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 240 napja lett aktiválva

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

gyermekfelügylő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5510 Dévaványa, Mátyás utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Gyermekek felügyelete, a nevelői munka segítése. • Segíti a gyermeket a beilleszkedési nehézségek leküzdésében, törekszik a gyermek mielőbbi megismerésére, megfigyelve szokásait, viselkedésmódjait, szükség esetén segíti a gyermeket az otthonban kialakuló új kapcsolatainak kezelésében, vérszerinti szüleivel való kapcsolattartásában. • Biztosítja a napirendben a pihenés, szórakozás és munka egyensúlyát, közreműködik a gyermekotthonban élők szabadidős tevékenységeinek szervezésében, lebonyolításában. • Bekapcsolódik a nevelés, oktatás folyamatába, részt vesz az egészségügyi gondozási tevékenységekben. • Adminisztratív, szervezési és tájékoztatási feladatokat lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, és OKJ-s, szakirányú végzettség az 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete II. rész II. szakellátások 2. pontjában gyermekotthon/gyermekfelügyelő címszóban foglaltak szerint,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll büntetőeljárás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Fehér Eszter igazgatóhelyettes nyújt, a 66/530-220 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Pf.: 286. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/369-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügylő.         Postai úton, a pályázatnak a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Degré utca 59. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H/369-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gyermekfelügylő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre