www.topjob.hu

Gyermekotthon-vezető


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
--> V. sz. Különleges Gyermekotthona

Gyermekotthon-vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7090 Tamási, Csortos Gyula utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3 lakásotthonból álló, 32 férőhelyes, határozatlan időtartamú működési engedéllyel rendelkező gyermekotthon felelős szakmai vezetése. Munkáltatói jogkör részleges gyakorlása a szabadságok engedélyezése, munkabeosztások készítése terén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Szociális vagy gyermekvédelmi területen szerzett öt év tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 3 év vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájáruk a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához ( harmadik személlyel közléséhez)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben az 1997. éviXXXI. törvény 15.§ (8) bekezdésében foglalt kizáró ok nem áll fenn

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására,hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, a gyermekotthon vezetésére vonatkozó program, a szociális szakvizsga meglétét igazoló okirat vagy a 15/1998.( IV: 30.) NM rendelet 3. § ( 4) bekezdésében felsorolt mentességet igazoló dokumentum,

        ezek hiányában a pályázó nyilatkozata, miszerint a megbízást kövező két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét

        szakmai program a gyermekotthonra vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Pap Márta nyújt, a 06-30/929-9427 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TMGYK , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekotthon-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 48-52. II. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TMGYK, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekotthon-vezető.

        Elektronikus úton Balázsné Győrfi Emma intézményvezető részére a tegyesz.tolna@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre