www.topjob.hu

gyógypedagógiai asszisztens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagykanizsai Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola Bolyai János Tagintézménye

gyógypedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyógypedagógus munkáját segítő munkatárs, aki a pedagógus irányításával segíti a tanórán folyó munkát, differenciálást, eszközöket készít, segít a szervező munkában, szabadidős programokon vesz részt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, gyógypedagógiai asszisztens szakképzettség,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs Levél

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tulman Géza Tagintézmény-vezető nyújt, a 06/30 432-2103 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Zrínyi Miklós - Bolyai János Általános Iskola 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00990-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykanizsai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/183/00990-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógiai asszisztens.

        Személyesen: Tulman Géza Tagintézmény-vezető, Zala megye, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatása után az intézményvezető javaslatára a tankerületi igazgató dönt. A pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát a tankerületi igazgató fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre