www.topjob.hu

Gyógypedagógus és Szakmai elméleti tanár


  • GovHU
  • Békés, Békés
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Gyulai Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyulai SZC Székely Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gyógypedagógus és Szakmai elméleti tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógia ágazatban és a szociális gondozó képzésben szakmai tárgyak tanítása; SNI és BTMN tanulók rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatása, valamint a munkaköri leírásban leírt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kor. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Gyógypedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, Gyógypedagógus vagy több gyógypedagógiai szak megléte.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll büntetőeljárás és foglalkoztatás/tevékenység gyakorlásának eltiltása hatálya alatt.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ozsváth Zsuzsanna tagintézmény vezető nyújt, a 06-66-514-890 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5540 Szarvas, Vajda Péter utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-264/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus és Szakmai elméleti tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-264/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus és Szakmai elméleti tanár.

vagy

        Elektronikus úton Ozsváth Zsuzsanna tagintézmény vezető részére a szarvas@gyszc.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: Ozsváth Zsuzsanna tagintézmény vezető, Békés megye, 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 20. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre