www.topjob.hu

gyógypedagógus - tanulásban és/vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 147 napja lett aktiválva

Sárvári Tankerületi Központ Dr. Nagy László EGYMI

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

gyógypedagógus - tanulásban és/vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Kiss János utca 31.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógus munkakörrel járó oktató-nevelő feladatok ellátása, egyéb feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógiai szakos tanár, tanulásban és/vagy értelmileg akadályozattak pedagógiája szakirány,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

        A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) és (4) bekezdése szerinti alkalmazási feltételek fennállása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Gábor intézményvezető nyújt, a 20/553-4114 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ Dr. Nagy László EGYMI címére történő megküldésével (Dr. Nagy László EGYMI 9730 Kőszeg, Kiss János utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00650-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus - tanulásban és/vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ Dr. Nagy László EGYMI címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00650-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus - tanulásban és/vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány.

        Elektronikus úton Nagy Gábor intézményvezető részére a nagygabor@nagylaszlo-koszeg.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre