Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

gyógypedagógus


  • A hirdetés 724 napja lejárt

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Kollégium
--> Kollégium

Kollégium intézményegység vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.09.01-től 2021.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Szalapart utca 81.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásában foglalt feladatok. A Kollégium (intézményegység vezető) feladata az intézmény -egység szakszerű és törvényes működtetése, a takrékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Oligofrénpedagógus vagy tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos, vagy értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus. Pedagógógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.,

§         Gyógypedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

§         Cselekvőképesség.

§         Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg a közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Gyógypedagógiai területen szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

§         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

§         Szakmai önéletrajz

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához , továbbításához (3.személlyel közlés)

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

§         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

§         Az intézményegység vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

§         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hornyeczki Lászlóné nyújt, a 36/411-933 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Szalapart utca 81. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-54/2016 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus. §         Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Egri Tankerülete címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/091/51-54/2016, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

vagy

§         Elektronikus úton Hornyeczki Lászlóné részére a igazgato@szalaparti-eger.sulinet.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Hornyeczki Lászlóné, Heves megye, 3300 Eger, Szalapart utca 81. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján, az Egri Tankerület igazgatója dönt a határozatlan idejű alkalmazásról és a határozott idejű Kollégium vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.07.01.
Iratkozzon fel állásértesítőre