www.topjob.hu

gyógypedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 171 napja lett aktiválva

Szekszárdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Göllesz Viktor Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodai feladatellátási helyen óvodapedagógusi-gyógypedagógusi feladatok ellátása a munkaköri leírás és a vonatkozó jogszabályok alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus végzettség és szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság.

        Cselekvőképesség.

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata.

        Fényképes szakmai önéletrajz.

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (1) bekezdés, valamint a (2d) és (2e) pontjában meghatározottak igazolására.

        Motivációs levél.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rajkóné Kiss Ágnes intézményvezető nyújt, a 74/510-189 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/163-51/2017 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. IV. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/160/163-51/2017, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

        Elektronikus úton Rajkóné Kiss Ágnes intézményvezető részére a egymi09@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://www.tm-egymi.hu/

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.