www.topjob.hu

Gyógypedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Pest
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 181 napja lett aktiválva

Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye

Gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1077 Budapest, Dohány utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakértői (gyógy/pedagógiai) vizsgálatok végzése, gyermekek fejlettségének vizsgálata, tanulási és/ vagy magatartási zavarok, sajátos nevelési igény megállapítása, szakértői vélemények elkészítése. Vizsgálatok előkészítése, a vizsgált gyermekek/ tanulók ügyének kísérése, a beérkezett vizsgálati anyagok, kérelmek pedagógiai szempontból való elemzése, szakemberekkel együttműködés és az ezekhez tartozó adminisztrációs feladatok. Kapcsolattartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus (oligofrénpedagógia/ tanulásban akadályozottak pedagógiája, és/ vagy pszichopedagógia, és/ vagy logopédia, szomatopedagógia) végzettség. A 15/2013. (II. 26.) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet 33.§ (1) bekezdése szerint szakvizsga és a 6. mellékletében előírt végzettség megléte, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével,

        Gyógypedagógiai munkában szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Cselekvőképesség

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Szakszolgálati intézményben: szakértői bizottsági feladat végzésében, nevelési tanácsadásban szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhet, továbbításához. A pályázó aláírt nyilatkozata, hogy sikeres pályázat esetén hozzájárul adatainak nyilvántartásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye címére történő megküldésével (1077 Budapest, Dohány utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/32-173/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budapesti Tagintézménye címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Malom tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/32-173/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval és a betöltendő munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információ a következő e-mail címen kérhető: pmpsz.budapest@gmail.com

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Pályázatíró / Projektmenedzser

EuroRaptor Kft.

EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda munkatár...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest