www.topjob.hu

gyógypedagógus


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 151 napja lett aktiválva

Szombathelyi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye, Megyei Szakértői Bizottsága

gyógypedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Sugár út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyógypedagógiai diagnosztikai vizsgálatok végzése a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása érdekében.Szakértői vélemény készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, gyógypedagógus,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        logopédus végzettség,

        szakvizsga

        szakértői bizottsági munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Rita székhelyintézmény-vezető nyújt, a 0620/338-1929 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/3091/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szombathelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/168/3091/2018, valamint a munkakör megnevezését: gyógypedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A főigazgató javaslata alapján a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre