Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

hatósági állatorvos


  • A hirdetés 1103 napja lejárt

Csongrád Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csongrád Megyei Kormányhivatal
--> Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala

hatósági állatorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

18. Állat-egészségügyi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minőségellenőrzési szakigazgatási feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Feladatai az általános hatósági feladatok körében azon hatósági állatorvosi eljárásokkal kapcsolatos feladatok, melyekben jogszabály első fokon eljáró hatóságként a járási hivatal hatósági állatorvosát nevezi meg. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény hatálya alá tartozó tevékenységek, termékek, tanúsítványok hatósági ellenőrzése és felügyelete: -a takarmányok előállítása, tárolása, szállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, -az állatok tartásának, szaporításának, szállításának és forgalomba hozatalának állat-egészségügyi vonatkozásai, valamint az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszere, -az állatok állat-egészségügyi ellátásának és felügyeletének ellenőrzése, -az élelmiszer-termelés, előállítás, feldolgozás, tárolás, szállítás és forgalomba hozatal minden szakasza, -az állatgyógyászati termékek előállítása, kereskedelme, és felhasználása, -az állati eredetű melléktermékek gyűjtése, kezelése, tárolása, szállítása, forgalomba hozatala, felhasználása, -az ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással kapcsolatos felügyeleti feladatok, -a géntechnológiával módosított szervezetek előállítása és forgalomba hozatala, valamint a géntechnológiával módosított összetevőt tartalmazó termékek ellenőrzése, -az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállításának és forgalomba hozatalának ellenőrzése, -az élelmiszerláncban felhasználásra szánt takarító- és fertőtlenítőszerek előállításának, forgalmazásának, felhasználásának ellenőrzése, -az élelmiszerláncra kiterjedő vizsgálatok elvégzéséhez laboratórium minták vétele, -a törvény hatálya alá tartozó termékkel kapcsolatos tanúsítványokra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátására, -bejelentési kötelezettség hatály alá tartozó fertőző állatbetegség során fellépő járványveszély esetén a hatáskörébe utalt, szükséges járványügyi intézkedések elrendelése, felügyelte, -a feladatkörébe utalt nyilvántartások vezetése, adatbázisok kezelése, -EU-on belüli, harmadik országokba történő szállítás esetén az állatok szállításra való alkalmasságának, a kísérő dokumentációnak, valamint a szállítóeszköznek ellenőrzése, az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványok, egyéb okiratok kiállítása, EU-ból, harmadik országokból érkező, ellenőrzésre kötelezett termékek, élő állatok ellenőrzése, -élelmiszer-vállalkozói tevékenység ellenőrzése: a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának rendszeres ellenőrzése az élelmiszerek termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartásának ellenőrzése, -az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomon-követési, az élelmiszer-visszahívási és a „veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek megfelelőségének ellenőrzése -a vágóállat-vizsgálat elvégzése - a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatának elvégzése, -az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságának elbírálása, és az erről szóló igazolások kiállítása, -az élelmiszer-mérgezések és –fertőzések kivizsgálása, a szükséges mintavételezés elvégzése, -a törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedés foganatosítása, bírság kiszabása, vagy figyelmeztetésben való részesítés. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény hatálya alá tartozó, az állatok kíméletére, az állatkínzás és az állatkárosítás tilalmára, valamint a jó gazda gondosságára vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, állatorvos doktor,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         állategészségügyi igazgatásban szerzett gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         közigazgatási alap és szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőképesség, konfliktushelyzetek kezelésének képessége,

§         Jó szintű ok-okozati összefüggések felismerése, logikus következtetések levonása, problémamegoldó képesség,

§         Jó szintű döntési képesség, elemzőkészség,

§         Jó szintű a saját munka önálló szervezésének képessége, önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmas,

§         Jó szintű megbízhatóság, terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Részletes, fényképes szakmai önéletrajz (a 45/2012. Kormányrendelet I. számú melléklete szerinti önéletrajz, amely www.nki.gov.hu honlapról letölthető)

§         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás)

§         Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Farle Csaba nyújt, a +36-30-2182779 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/4661/2015 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos. §         Postai úton, a pályázatnak a Csongrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (6741 Szeged, Rákóczi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSB/01/4661/2015, valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.

§         Személyesen: , Csongrád megye, 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat kormánytisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 10 napon belül a pályázók értesítést kapnak

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapja - 2015. február 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Csongrád
Csongrád
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.26.
Egyéb hasonló állások Önnek
Közbeszerzési Referens

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ "Közsz...
Hódmezővásárhely, Csongrád, Csongrád


PÁLYÁZATÍRÓ REFERENS

Work4you

Zöldség, gyümölcs- és füszértáru nagykereskedel...
Csongrád, Csongrád, Mórahalom