Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Házi gyermekorvos


  • A hirdetés 608 napja lejárt

Balmazújváros Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 5-7.

Házi gyermekorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 5-7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Balmazújváros Város 1. számú házi gyermekorvosi körzetének ellátása – megegyezés szerint – vállalkozási vagy közalkalmazotti jogviszony formájában, területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátásban való részvétellel, az önkormányzattal kötött szerződésben rögzített feltételek szerint. A központi ügyeleti ellátás megoldott.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Csecsemő-és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,

        Büntetlen előélet.

        Cselekvőképesség.

        Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata.

        Egészségügyi alkalmasságot igazoló okmány másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata.

        Fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz.

        Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása.

        Illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak.

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalkozói vagy közalkalmazotti jogviszonyban kívánja a feladatot ellátni; amennyiben vállalkozás keretében, akkor a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata.

        Pályázó hozzájáruló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek.

        A pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balmazújváros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5301-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Balmazújváros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5301-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.

        Személyesen: Dr. Veres Margit polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A feladat-ellátási szerződés/közalkalmazotti szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.oali.hu - 2017. március 10.

        www.balmazujvaros.hu - 2017. március 10.

        Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A praxisjog térítésmentesen, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátás esetén a feladat-ellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg. A körzet tapasztalt asszisztenssel rendelkezik. Szolgálati lakás megoldható.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.balmazujvaros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.13.
Iratkozzon fel állásértesítőre