www.topjob.hu

háziorvos


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Tevel Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tevel Község Önkormányzata

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7181 Tevel, Fő utca 302/1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, felnőtt aktív korú lakosság ellátása, valamint iskolaorvosi feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

        A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenyésgről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelt szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelt és az egészségügyi szolgáltatások gyskorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési ellátásról szóló 96/2003. (VII.15) Korm. rendeltben előírt egyéb feltételek

        MOK tagsági igazolvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai és személyes önéletrajz

        Orvosi diploma és szakirányú végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolati példányai

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozatok: a) a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az eljárásban résztvevők megismerhetik b) A pályázó nyilatkozata, hogy személyét érintő kérdés tárgyalásakor nyílt vagy zárt ülést kér

        Praxis betöltési módjának (jogviszony) megjelölése, vállalkozási jogviszony esetén a fenntartási, finanszírozási elképzelések bemutatása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héri Lászlóné nyújt, a 0674524011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tevel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7181 Tevel, Fő utca 288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/920/2018 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Tevel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7181 Tevel, Fő utca 288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/920/2018, valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Elektronikus úton Héri Lászlóné részére a polgarmester@tevel.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Héri Lászlóné, Tolna megye, 7181 Tevel, Fő utca 288. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatására kerül sor, a Képviselő-testület dönt a kiválasztásról. Az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, a pályázati eljárást megszüntesse, eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tevel.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A körzet 5 és fél éve tartósan betöltetlen. A praxisjog Tevel Község Önkormányzatának tulajdona. A praxisjog térítésmentesen megszerezhető és arra támogatás pályázható. Közalkalmazotti jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre. Az önkormányzat a feladatellátás vállalkozási formában történő ellátását is támogatja. Szükség esetén az önkormányzat lakást tud biztosítani.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre