Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Helyszíni ellenőrzési referens


  • A hirdetés 742 napja lejárt

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
--> Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság

Helyszíni ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű (3 hónapos próbaidő kikötésével) 2016. december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5000 Szolnok, Magyar utca 8.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 35. pontja szerinti Európai Uniós Feladatkör

Ellátandó feladatok:

A 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Regionális Operatív Programok (ROP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása, különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése, a támogatások kifizetésével és a kedvezményezettek pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a projektek zárásához kapcsolódó adminisztratív feladatok; A feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; Pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, a feladat végrehajtás során köteles használni a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat; Adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; A ROP zárási feladatainak elvégzése és a fenntartási időszakban a kedvezményezettek beszámolóinak feldolgozása és ellenőrzése; Ellátja a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat (értesíti a kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzésről, továbbá időpontot egyeztet; a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet készít és szükség esetén intézkedési tervet rögzít; szükség esetén végzi az intézkedési terv nyomon követését; szükség esetén szabálytalansági eljárást, szabálysértési, vagy büntető eljárást kezdeményez); Részt vesz a kockázatelemzés elvégzésében, az éves helyszíni ellenőrzésekről készült összefoglaló elkészítésében; Részt vesz és adatot szolgáltat az éves helyszíni ellenőrzési terv elkészítéséhez; Részt vesz a helyszíni ellenőrzések lefolytatásában és nyomon követésében; Részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; Kapcsolattartás a szakmai területekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, vagy főiskola pontosan az I. besorolási osztályban előírt Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség.,

§         Helyszíni ellenőrzés vonatkozásában legalább két éves releváns szakmai tapasztalat (releváns szakmai tapasztalatnak a hasonló projekteket kezelő intézményrendszerben töltött idő vagy az ellenőrizendő témában szerzett jártasság tekinthető).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A 2007-2013 programozási időszak európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és pénzügyi lebonyolításában szerzett legalább 3 éves tapasztalat

§         Pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer (EMIR) ismerete

§         "B" típusú jogosítvány

§         Gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség

§         Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Együttműködési készség,

§         Terhelhetőség, kiváló stressz tűrőképesség,

§         Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

§         Pontos, precíz, önálló felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,

§         Minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

§         Jó rendszerező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajzot (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.

§         Motivációs levél

§         Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

§         A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

§         Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyurcsányi Mihály irodavezető nyújt, a 06 56 342 748 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JÁSZ-IG/59/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Helyszíni ellenőrzési referens. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (5000 Szolnok, Magyar utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JÁSZ-IG/59/2016., valamint a munkakör megnevezését: Helyszíni ellenőrzési referens.

§         Elektronikus úton Kovács József igazgató részére a igazgato.szolnok@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

FONTOS! Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. A hiányosan beküldött pályázati anyag pótlására, kiegészítésére semmilyen formában nincs lehetőség, ezért csak a hiánytalan pályázati anyagot tekintjük érvényesnek. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. A pályázat benyújtásakor kérjük az e-mail tárgyában a JÁSZ-IG/59/2016. iktatószám, valamint a munkakör pontos megjelölését „helyszíni ellenőrzési referens”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.02.