Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

helyszíni ellenőrzési referens


  • A hirdetés 1129 napja lejárt

Magyar Államkincstár

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár
--> Békés Megyei Igazgatóság

helyszíni ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű (3 hónap próbaidő kikötésével) 2016.december 31 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5600 Békéscsaba, Dózsa György út 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. sz. melléklet 35. pontja szerinti Európai Uniós Feladatkör

Ellátandó feladatok:

a 2007-2013 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet, valamint az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet között létrejött szerződésben foglaltak szerint a Regionális Operatív Programok (ROP) Közreműködő Szervezeti feladatainak ellátása különösen a projektek szakmai megvalósulásának nyomon követése, a támogatások kifizetésével és a kedvezményezettek pénzügyi ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a projektek zárásához kapcsolódó adminisztratív feladatok; a feladatok elvégzéséhez kapcsolódó jogszabályok és azok változásainak ismerete, alkalmazása, a belső eljárásrendek megismerése és betartása; pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése, a feladatkörébe tartozóan felelős a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek naprakész, pontos adatokkal történő feltöltéséért, aktualizálásáért, a feladat végrehajtás során köteles használni a pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszerek által adott sablonokat; adat- és információszolgáltatás a vonatkozó jogszabályokban, valamint eljárásrendekben foglaltak szerinti határidőben és formában; ennek keretében jelentések, beszámolók, riportok készítése, és az egyéb időszakos jelentések összeállítása; a ROP zárási feladatainak elvégzése és a fenntartási időszakban a kedvezményezettek beszámolóinak feldolgozása és ellenőrzése; ellátja a helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat (értesíti a kedvezményezettet a helyszíni ellenőrzésről, továbbá időpontot egyeztet; a helyszíni ellenőrzés során jegyzőkönyvet készít és szükség esetén intézkedési tervet rögzít; szükség esetén végzi az intézkedési terv nyomon követését; szükség esetén szabálytalansági eljárást, szabálysértési, vagy büntető eljárást kezdeményez); részt vesz a kockázatelemzés elvégzésében, az éves helyszíni ellenőrzésekről készült összefoglaló elkészítésében; részt vesz és adatot szolgáltat az éves helyszíni ellenőrzési terv elkészítéséhez; részt vesz a helyszíni ellenőrzések lefolytatásában és nyomon követésében; részvétel a szakmai képzéseken, folyamatos önfejlesztés; kapcsolattartás a szakmai területekkel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, vagy főiskola pontosan az I. besorolási osztályban előírt Európai Unió szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség; egyetemi szintű jogász, szociológus, politológus, bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi, vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett szakképzettség, vagy agrár-felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség vagy gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment, nemzetközi kommunikáció, külgazdasági, nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítási szakon szerzett közgazdász szakképzettség; egyetemi szintű katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) biztonság- és védelempolitikai szakon, illetve azzal egyenértékű egyetemi szintű szakon szerzett szakképzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         A 2007-2013 programozási időszak európai uniós vagy hazai támogatások kezelésében és pénzügyi lebonyolításában szerzett legalább 3 éves tapasztalat

§         Pályázatok kezelésére kifejlesztett informatikai rendszer (EMIR) ismerete

§         „B” típusú jogosítvány

§         Gazdasági és műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség

§         Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, kiemelten az Excel kiváló ismerete

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű együttműködési készség,

§         terhelhetőség,

§         Kiváló szintű stressz tűrő képesség,

§         problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

§         pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés, megbízhatóság,

§         minőségorientáció (szabálykövetés,alaposság),

§         Jó szintű rendszerező képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/

§         Motivációs levél

§         Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata

§         A meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

§         Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szikszai Istvánné irodavezető nyújt, a 06 66 447-344 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉK-IG/50/2016. , valamint a munkakör megnevezését: helyszíni ellenőrzési referens. §         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár címére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÉK-IG/50/2016., valamint a munkakör megnevezését: helyszíni ellenőrzési referens.

§         Elektronikus úton Szikszai Istvánné irodavezető részére a api.bek@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

FONTOS! Minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. A pályázati anyag kiegészítésére semmilyen formában nincs lehetőség, ezért csak a hiánytalan pályázati anyagot tekintjük érvényesnek. A benyújtással egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A pályázat benyújtásakor kérjük az e-mail tárgyában a BÉK-IG/50/2016. ikt.sz. valamint "helyszíni ellenőrzési referens" feltüntetését

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati felhívás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. február 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.02.02.
Iratkozzon fel állásértesítőre